— Vi skal også gå gjennom kvaliteten på den undervisningen vi gir om mobbing som en del av våre faste evalueringsrutiner. Vi diskuterer blant annet om vi bør legge inn en forprøve, eller en oppgave knyttet til praksisen som er spisset på mobbing, sier Tjalve Madsen, prodekan på Avdeling for lærerutdanningen på Høgskolen i Bergen (HiB).

- Et klart signal

Etter at BT tidligere skrev at lærerstudentene på HiB ikke var fornøyd med mobbepensumet i studiet, har saken blitt tatt opp i mange organ på høgskolen. Mobbingens plass i undervisningen er blitt tatt opp i styret for høgskolen, og drøftet både i avdelingsledelsen, fagmiljøet. De tar også tilbakemeldingene som kommer fra rektorene svært alvorlig.

— Dette er et klart signal fra rektorene om at de mener vi bør ha mer fokus på mobbing, og det tar vi på alvor, sier Madsen.Anne Karin Rudgjord Unneland, Programansvarlig for grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen tar også tilbakemeldingene på alvor.

— Vi lytter alltid til rektorene, men skolene har også et ansvar for å utvikle lærerne videre. Vi må stadig jobbe for å få bedre kunnskap og gode ferdigheter og rutiner for å forebygge mobbing, sier hun.

Mer om loven

Flere av rektorene etterlyser mer kunnskap om opplæringsloven. Prodekan Madsen er enig i at studentene kunne hatt nytte av å få mer undervisning om dette emnet.

— I dag er Opplæringsloven en referanse det vises til i forelesninger og pensum. Vi mener at studentene skal vite hva som står om de mest sentrale prinsippene, som elevenes læringsmiljø. Men kanskje burde vi gå dypere inn i dette. Det viktigste er likevel ikke at studentene skal pugge loven, men at de vet hvor de kan gå om de havner i situasjoner der mobbing kan oppstå, og har faglig kompetanse til å handle når det er nødvendig, sier Madsen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen påpeker at lærerutdannelsen ble lagt om for tre år siden, og at kandidatene fra denne lærerutdannelsen ennå ikke er kommet ut i arbeidslivet.

Hun tror rektorenes opplevelse vil bli langt mer positiv når det skjer, neste høst.

— I den nye utdannelsen er tema som klasseledelse, læringsmiljø og gode relasjoner mellom lærer og elev løftet mye mer frem enn det tidligere var. Disse studentene skal være mye bedre forberedt på hva slags virkelighet de møter i skolen, sier Halvorsen.

Både Høgskolen i Bergen og NLA Høgskolen har fått oversendt tilbakemeldingene fra bergensrektorene fra BT, og vil bruke dem i sitt videre arbeid.