— De signalene som er kommet gjennom statsbudsjettet og de signalene som nå kommer gjennom media fra Helse Bergen er så alvorlige at Bergens lokalpolitikere ikke må la noe stå uprøvd, sier Liv Røssland.

Demonstrere

SVs Oddny Miljeteig ønsker å samle bystyret og fylkestinget bak et felles krav til regjering og storting om å øke bevilgningene til Helse Vest.

— SV håper partigruppene samlet vil ta initiativ til en stordemonstrasjon i Bergen, gjerne på Torgallmenningen, slik at innbyggerne også her oss får anledning til vise sin støtte til sykehusene våre, sier Miljeteig.

Også fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg mener det er viktig for politikerne på Vestlandet å protestere. Det har alt Vestlandsrådet, som består av fylkespolitikere fra de tre vestlandsfylkene gjort. De krever at regjeringen ikke venter til 2005 med å rette opp den urettferdige fordelingene sykehusregionene imellom.

— Det er et tankekors at vi etter at staten overtok sykehusene har mistet det politiske leddet vi hadde, som sto opp og kjempet for sykehusene og ofte fikk gjennomslag på Stortinget. Fylkespolitikerne har mistet makten, sykehusene har mistet viktige politiske støttespillere og vi har fått et demokratisk underskudd.

Samler alle

Byråd for helse og sosial, Trude Drevland (H), blir gjerne med SV, Frp og KrF om å protestere. Men først ønsker hun en oversikt over hvordan Helse Bergen tenker seg å gjennomføre kuttene.

— Det er viktig med dialog for å avklare de viktigste angrepspunktene. Jeg vil nå ta dette opp med Torill Selsvold Nyborg og fylkesordførerne i Rogaland og Sogn og Fjordane for å samordne oss. Vi bør møte stortingsbenkene i de respektive fylkene for å presse på Stortinget,. I tillegg vil vi ta kontakt med helseministeren for å gjøre det klart hvor viktig det er å rette opp skjevheter i bevilgningene til de ulike helseregionene.

Foreløpig avventer Helse Bergen situasjonen. Sykehusdirektør Anne Kverneland Bogsnes uttaler til Bergens Tidende at hun ikke vil legge frem forslag til kutt før statsbudsjettet er vedtatt.

SINT II: Liv Røssland.
SINT I: Oddny Miljeteig. FOTO: KNUT STRAND