Såret over kritikken

— Havnesjefen har ved flere anledninger gått bak ryggen min eller unnlatt å la meg få viktig informasjon som gjelder arbeidet mitt med Cruise Destination Bergen, sier Ola Hiis Bergh.

Motarbeidet

Hiis Bergh har de siste åtte årene ledet prosjektet Cruise Destination Bergen. Et arbeid han har høstet stor anerkjennelse for fra alle hold. Denne sesongen anløp 225 cruiseskip Bergen. Neste år er det tilmeldt 250 skip, nok en rekord.

Største bidragsyter til prosjektet er Bergen kommune og sponsorer fra næringslivet. Havnevesenet har hatt eget budsjett på 600.000 kroner til blant annet drift av infosenteret på kaien. Dette beløpet er redusert med 200.000 kroner i 2005.

— Og det skjer til tross for at havnevesenets inntekter fra cruisevirksomheten i år økte med 600.000 kroner.

Havnedirektøren skulle formelt ledet arbeidsgruppen for prosjektet, men ifølge Hiis Bergh er denne arbeidsgruppen i praksis nedlagt.

— Meibom viser liten interesse og bruker meget lang tid på å ta beslutninger. Han motarbeider meg, delvis i samarbeid med useriøse interesser.

Droppet cruisefestival

Misnøyen med Meibom toppet seg i juni da Meibom ifølge Hiis Bergh regelrett motarbeidet cruisefestivalen som Hiis Bergh tok initiativ til.

— Meibom var øyensynlig ikke interessert i at jeg skulle få gjennomført Bergen Cruise Festival i sommer.

Festivalen ble for øvrig en stor suksess. Hiis Bergh kritiserer også havnesjefen for ikke å ha vært til stede på Tall Ships Race-samlingene til tross for at han hadde ansvar for at Bergen skulle være representert. I Antwerpen i 2002 var det ingen egen representant fra Bergen. Det samme ville skjedd i Barcelona i 2003 hadde ikke Hiis Bergh oppdaget det og reist selv. Noen måneder senere ble Bergen vertshavn i 2008, noe finansbyråd Henning Warloe ga Hiis Bergh æren for.

Skarp kritikk

Ved tre anledninger har Hiis Bergh tatt opp sin kritikk av havnedirektøren med styreleder Kristian Helland.

— Jeg har oppfordret ham til å undersøke blant ansatte og havnens egne forbindelser om hva de mener om den måten havnesjefen skjøtter sin oppgave på.

Hiis Bergh mener Helland verken har fulgt opp henvendelsene eller brakt informasjon videre til styret, noe han er svært kritisk til.

— Ved det siste møtet kom en synlig irritert Helland med følgende kommentar til meg: «Jeg har stor respekt for det arbeidet du har gjort, men nå synes jeg du skal blir 100 prosent pensjonist.»

Og nå legger Hiis Bergh årene inn i arbeidet for Bergen som cruisehavn.

— Inspirasjonen er borte, sier han.

<b>GÅR AV:</b> Ola Hiis Bergh.<br/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN