— Vi har ikke gjort nok. Ressursene våre har i for stor grad gått med til å sikre institusjoner og bedrifter. Vi ønsker å frigjøre ressurser til brannsikring av boliger, sier varabrannsjef Johnny Breivik til Bergens Tidende.

Bergen brannvesen har derfor søkt Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern om tillatelse til å slippe pålagte kontroller av skoler, barnehager og andre institusjoner. I stedet blir det mer tilsyn med boligmarkedet.

Ny sjokkrapport

I går kunne Bergens Tidende avsløre at en kommunal rapport konkluderer med at det finnes flere tusen leiligheter med elendig brannsikring bare i Bergen sentrum.

I går offentliggjorde brannvesenet sin egen rapport. Den er minst like skremmende.

n Brannvesenet har vurdert sikkerheten i byens såkalte skorsteinshus. Konklusjonen er at det trengs omfattende oppgradering av flere hundre bygårder. I rapporten heter det:

«Status per dags dato er at det bare er tilfeldigheter som er årsak til at det ikke omkommer flere i brann.»

n Hele 62 av byens 877 skorsteinshus har bare et trappehus. En rekke av bygningene har ikke godkjente rømningsveier. I flere hus er disse bygd om til bad.

n Utvendige brannstiger fører ned til lukkede bakplasser. Videre evakuering er umulig.

n Huseierne bygger om loft og kjellere til hybler uten at det søkes om bruksendring. Rømningsveier finnes ikke.

Om ikke det skulle være nok antar brannvesenet at 30 prosent av røykvarslerne ikke fungerer.

Bøter til huseiere

Rapporten konkluderer med at det må kreves store oppgraderinger av byens skorsteinshus. Brannvesenet vil gå hardt ut mot huseiere som ikke sørger for at minimale krav til brannsikkerhet oppfylles.

I rapporten foreslås det kraftige bøter til huseiere som neglisjerer brannforskriftene. Dessuten må huseiere belage seg på å bruke en større del av leieinntektene på brannforebyggende tiltak.

I rapporten foreslås det nemlig blant annet å kreve sprinkleranlegg i alle skorsteinshus. Det foreslås også at pulverapparater skal erstattes av vanlige brannslanger.

Minimumsnivå

— Huseiere har et soleklart ansvar for å ivareta sikkerheten i hybelhus. Vi kan ikke akseptere at forholdene er så dårlig i år 2001, sier Breivik.

Brannvesenet er allerede i gang med å kartlegge forholdene i bygårder på Nygårdshøyden. Feiere går fra dør til dør for å sjekke rømningsveier og slokkingsutstyr. Bygninger som ikke oppfyller kravene kan bli stengt.

— Vi kan ikke forvente at disse bygningene skal tilfredsstille dagens standarder. Det handler nå om å få dem opp på et minimumsnivå, sier Breivik.

VIL RYDDE OPP: Varabrannsjef Johnny Breivik varsler drastiske tiltak mot byens huseiere. I går offentliggjorde brannvesenet en intern rapport om brannsikkerheten i byens skorsteinshus.
Arkivfoto: Jan M. Lillebø