Store letemannskaper jobber fremdeles med å finne 22 år gamle Veronica Heggheim Stegegjerdet, som sist ble sett 25. oktober i Sogndal. Nesten to uker etter at hun ble meldt savnet, er det fortsatt ingen spor etter kvinnen.

— Vi jobber fremdeles ut ifra teorien om at hun har vært hjemme hos seg selv på formiddagen 25. oktober. Utover det har vi ingen kunnskap om hvor hun er, sier regionlensmann Asle Karoliussen.

Får stadig nye tips

Han forteller at det for tiden jobbes med omfattende søk i Barsnesfjorden. Et arbeid han beskriver som krevende.

— Forholdene i fjorden gjør det vanskelig å lete. Bunnen er tidvis veldig steinene og andre steder veldig grumsete. Så langt har vi ikke gjort noen funn. Det er en krevende jobb som blir gjort, og man vil nå analysere de store mengdene med foto og videomateriale som er hentet inn under søkene i fjorden, for å se om man har oversett noe, forklarer Karoliussen.

Både helikopter, sonar og ubåt har vært tatt i bruk under leteaksjonen, som på nåværende tidspunkt har status som søk etter antatt omkommet. I flere områder har man avsluttet søkene uten hell. Men politiet får stadig inn nye tips i saken.

Beslaglagt PC og mobil

— Vi har allerede avhørt flere, og vil fortsette med avhør i tiden fremover. Jeg vil ikke gå i detalj på hva som har kommet frem, men vi har fått inn informasjon vi anser som nyttig i saken, sier Karoliussen, som legger til at politiet ser for seg saken vil ta lang tid.

Politiet har fra før av beslaglagt 22-åringens PC og mobiltelefon, i et forsøk på å sikre aktuelle spor i saken.

— At mobilen ble lagt igjen, får oss til å undre litt, sier regionlensmannen.

Politiet søker ut i fra et offisielt søk om at Stegegjerdet er anntatt omkommet som følge av den lange tiden som er gått, men understreker at de holder alle muligheter åpne.

Storsøk lørdag

Lørdag vil 80 personer delta i et stort søk i regi av røde kors. Det vil da bli søkt både på land og langs elven.

— Dette er både en elveredningsgruppe, personer fra Røde kors og andre frivillige som har meldt seg. På mandag skal vi legge nye planer for hvordan vi skal organisere søkene videre, sier lensmannen.

- Forferdelig tungt

Karoliussen forteller at de holder jevn kontakt med familien, og at han igjen skal treffe dem lørdag.

— De har det selvfølgelig forferdelig vanskelig. Særlig tungt er det at det har gått så lang tid uten ny informasjon. Vi prøver å iverta ta dem så godt vi kan, sier han.

Kassebil klarert

Tidligere i etterforskningen har politiet etterlyst en person som skal ha oppholdt seg ved en mørk kassebil ved siden av et busskur ved Årøy. Denne bilen er nå klarert ut av saken.

Opplysninger om den savnede kan gis til politiet på tlf. 02800.

SAVNET: Veronica Stegegjerdet (22) har vært savnet i snart to uker. Fremdeles står politiet uten spor.
Politiet/privat