1. april i år ble flere branner påtent i Bergen sentrum. En kvinne i 40-årene meldte seg til politiet etter kort tid og tilsto. Kvinnen ble varetektsfengslet og har uttalt at hun ønsket å drepe da hun satte å brannene.

Har gransket

Fylkesmannen i Hordaland bestemte seg etter hendelsen for å undersøke hva slags helsetilbud den mordbrann-siktede kvinnen hadde fått. Hun var blant annet innlagt på et distriktspsykiatrisk senter (DPS) og på Sandviken sykehus samme uke som hun tente på brannen.

— Vi har ikke funnet at spesialhelsetjenesten eller kommunen har brutt loven i denne saken, sier assisterende fylkeslege Signe Marit Stephanides i Helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Skrev brev

Få timer før hun tente på brannen, besøkte 40-åringen BT for å avlevere et brev. I det fortalte hun at hun har hatt store psykiske problemer, og at hun har vært inn og ut av institusjoner. Hun har ikke følt at hun har fått hjelp, skrev hun i brevet.

Fylkesmannnen valgte i ettertid å opprette tilssynsak. Kvinnnen hadde mottatt hjelp fra flere deler av hjelpeapparatet, både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Tilsynssaken har omfattet kommuner, psykiatritjenesten, fastlege, legevakt og NAV.

De har sett på om kvinnens situasjon vedrørende bolig har vært håndtert på en tilfredssillende måte av hjelpeapparatet, og om samarbeidet mellom spesialistjelsetjeneste, kommune og NAV har vært i tråd med gjeldende normer og regler.

Godt nok

I redegjørelsen skriver Fylkesmannen at "selv om spesialisthelsetjenesten kunne ha funnet bedre løsninger for å ivareta henne, mener vi at det har vært et godt samarbeid mellom de ulike aktørene".

I konklusjonen deres står det følgende:

"Fylkesmannen finner etter dette at det er gjort gode og grundige vurderinger av tilstand, spesielt med hensyn til voldsrisikovurdering og vurdering av tilregnelighet. Helsetilbudet hun fikk (...) var i tråd med gjeldende normer og regler".

PÅ BESØKSROMMET: Med hendene i fanget fortalte kvinnen om hvordan hun kvelden 11. april spredte frykt i Bergen sentrum. Brannvesenet klarte å begrense den verste brannen til bare det ene huset, selv med nabohusene noen få meter unna.