Vi snakker om Jorunn M. Johnsen (52). Den sykepleierutdannede bergenseren ser frem til å få virkeliggjort drømmen om å få arbeide som prest i Den norske kirke. I dag er hun rektor ved Diakonissehjemmets høyskole på Haraldsplass i Bergen.

Da Bjørgvin bispedømmeråd nylig skulle ansette ny sokneprest i Slettebakken, falt valget på Johnsen i konkurranse med hele 10 andre søkere. Men selv om hun ikke har erfaring fra presteyrket og er helt fersk som teolog, kan Jorunn M. Johnsen vise til solid ledererfaring fra både helsesektoren og undervisning.

I en samtale med Bergens Tidende forteller Johnsen at hun lenge har ønsket å arbeide i Kirken. Derfor gleder hun seg over å ha kommet igjennom nåløyet og bli ordinert til prestetjeneste, selv om hun også går til den nye oppgaven med skrekkblandet fryd.

Naturlig sprang

— For meg har dette vært en prosess med presteyrket som mål. Jeg har rett og slett hatt lyst til dette, ikke minst å få arbeide med forkynnelsen. Dessuten er det jo ikke lenger slik at man nødvendigvis blir i et yrke gjennom hele livet. For meg er dette et naturlig sprang nå, legger hun til.

Den nye soknepresten er altså opprinnelig utdannet som sykepleier. Johnsen har arbeidet i vanlig klinisk sykepleie i ca. fem år før hun kastet seg over administrasjon og ledelse. Hun har både undervist i sykepleie, vært sjefsykepleier ved Haukeland sykehus, og jobbet med helseprosjekter for Kirkens Nødhjelp i Sudan. De siste årene har hun altså vært rektor ved sykepleierhøgskolen på Haraldsplass.

Studier ved siden av jobb

Veien til teologien har heller ikke vært som for de fleste prester.

— Jeg begynte med studier i kristendom ved Norsk Lærerakademi for ca. 10 år siden. Det meste av dette studiet har jeg tatt ved siden av jobben.

Derfor har det tatt forholdsvis lang tid, sier hun.

Johnsen ga seg ikke med kristendomsstudiet før hun hadde tatt hovedfag. Dermed lå plutselig veien til presteyrket åpen etter at Den norske kirke for noen år siden lempet på kravene for å kunne bli ansatt som prest. Med hovedfaget i bunn, valgte hun å bygge på med et toårig studium i teologi ved Universitetet i Oslo. Før jul i fjor var hun ferdig utdannet teologisk kandidat.

Og med fullført teologisk praktikum i år, var Johnsen kvalifisert til å søke både om ordinasjon og prestestilling uten å ha fullført det ordinære embetsstudiet i teologi.

Flere kvinnelige prester

Nå er drømmen altså virkeliggjort. Bakgrunnen fra helse, omsorg og utdanning passer godt sammen med presteyrket, mener hun. Og erfaringen fra sykehus og sykepleierutdanning blir god å ha når hun snart tar på seg prestekjolen og inntar alter og prekestol i Slettebakken kirke.

Johnsen mener det er viktig å få flere kvinnelige prester i Bergen. Etter at Berit M. Andersen forlot Biskopshavn for å bli domprost i Stavanger i fjor, blir hun byens eneste kvinnelige sokneprest.

Hun legger til at det ikke er fastsatt noen dato verken for ordinasjon eller tiltredelse i Slettebakken menighet. Men selv regner hun med å kunne starte det nye livet som sokneprest i mars neste år.

Flere Bjørgvin-prester

Bjørgvin bispedømmeråd tilsatte også fem andre prester på sitt møte nylig. Jorunn M. Johnsen kan glede seg over en ny kvinnelig prestekollega i Bergen etter at Leni Mæland (31) er ansatt som ny studentprest. Også hun er fra Bergen, og tok sin teologiske embetseksamen ved Menighetsfakultetet i 1997.

Jon Ytrehorn er ansatt som sokneprest i hjembygden Hornindal. Etter mange års tjeneste som kateket i Hornindal, har også han tatt tilleggsutdanning som kvalifiserer for presteyrket, og Ytrehorn har allerede fungert en tid som prest i stillingen han nå har fått fast tilsetting i.

Ellers er Jens Linde (40) ansatt som ny sokneprest i Gulen, mens Frode Skeide (32) blir ny sokneprest i Gaular. Dessuten er Inge Sørheim (35) ansatt som prostiprest i Indre Sogn.