— Akutt og alvorlig syke pasienter blir selvsagt prioritert foran politiets legefremstillinger. Politiets arrestkandidater får imidlertid komme til hos legen før pasienter som oppsøker legevakten med mindre alvorlige plager, sier legevaktsjef Frank van Betten.

Folk som sitter ute på legevaktens venterom, risikerer med andre ord å vente lengre enn før på legebehandling fordi politiet nå må fremstille alle fengslingskandidater for lege.

Går ut over publikum

— Det er ingen tvil om at den nye ordningen vil gå ut over publikum, særlig i helgene. Det er nesten litt absurd, det nye direktivet fra Politidirektoratet, sier legevaktsjefen.

Han viser til en av arrestantene som ble fremstilt for legesjekk i forrige uke.

— Vedkommende var siktet og besluttet varetektsfengslet for økonomisk kriminalitet. Han stilte hos oss i dress og slips, var klinkende edru og frisk som en fisk. Det er feil når Helsevesenets ressurser blir brukt til slikt, sier Frank van Betten.

— Men sannsynligvis er det verst for politiet, føyer han til.

Må ha politivakt

I helgen satt opptil tre-fire fengslingskandidater samtidig på legevakten og ventet på legesjekk.

— Noen av dem ble aggressive, truende og begynte å slåss. Da er de iallfall friske nok til å settes i arresten. Det er også nødvendig at politiet følger slike personer, og holder vakt over dem hos oss, sier legevaktsjefen.

Mandag hadde legevaktledelsen et møte med politiet om det nye direktivet.

Sjekker ikke friske folk

— Vi sa fra at vi har vansker med å prioritere å sjekke edru personer politiet kommer med. Det er heller ikke vår oppgave å sjekke friske folk, sier Frank van Betten, men presiserer at legevakten har et godt samarbeid med politiet.

Han trekker også frem at legevakten selvsagt vil vurdere alvorlig, psykisk syke og sterkt berusede personer politiet kommer med.