– Ap i Bergen er kommet svakt ut i en del valg til ledende verv. Vi sitter uten folk i landsstyret. Vi har ikke folk i Hordaland Aps arbeidsutvalg. Vi har fått den svakeste plasseringen på stortingslisten siden fylkessammenslåingen. Samtidig har vi en diskusjon om fylkessammen-slåing og regionalisering, Gitt disse forutsetningene, synes jeg det er riktig at Bergen får en sentral rolle i fylkespartiet.

– Har Ranveig Frøiland gjort en dårlig jobb for Bergen?

– Ut fra sitt ståsted som stortingspolitiker fra Hordaland så har hennes politiske arbeid vært bemerkelsesverdig godt. Men bergenspolitikken har ikke vært del av den dagsorden som fylkesstyret har satt.