— Som ansvarlig direktør må jeg ta ansvar for den økonomiske situasjonen. Derfor trekker jeg meg nå, sier Skaar.

I en rapport fra konsulentfirmaet Ernst & Young får ledelsen i Bydrift Bergen kraftig kritikk. Kommunen holder selve rapporten hemmelig, men hovedkonklusjonene er disse:

n Høy ressursbruk, uklare linjer og svak kontraktstyring

n Manglende kompetanse innen ledelse, marked, fag, økonomi og prosjektstyring

n Kontraktene er ikke basert på sunne, markedsmessige prinsipper

Tapte til seg selv

— Rapporten inneholder krasse karakteristikker om enkeltpersoner, derfor vil vi ikke offentliggjøre den nå, sier finansbyråd Christine B. Meyer (H).

Bakgrunnen for rapporten er at foretaket har tapt rundt 20 millioner kroner på en kontrakt inngått med samferdselsetaten om vedlikehold av kommunale veier. Det har vist seg at tjenestene er priset altfor billig. Skaar sier at hun tar ansvar for feilprisingen.

— Vi gikk inn i kontrakten med tro på at vi skulle kunne levere til den prisen vi hadde satt, og trodde vi kunne effektivisere. Det viste seg at vi ikke hadde tilstrekkelig oversikt eller kompetanse.

Da Bydrift vant anbudet høsten 2006, var de åtte millioner kroner billigere enn nærmeste konkurrent. At pengene som er tapt, har gått til kommunen, er en liten trøst. Men finansbyråden sier at kommunen må følge anbudsreglene. Derfor er det ikke aktuelt å annullere kontrakten eller å gå inn med økonomisk hjelp.

Mange sjefer, få arbeidere

Ernst & Young kritiserer organisasjonen for å være altfor ledertung. 19 lederstillinger utgjør tolv prosent av de ansatte. Samtidig har det vært for få ansatte i produksjonen.

Styreleder Christiane Cook Bulukin medgir at organisasjonen har vært for topptung.

— Vi hadde store vyer om å utvide og spise oss inn på det private markedet. Det har ikke slått til, sier hun.

Kommunen står for langt over 90 prosent av oppdragene til Bergen Bydrift. De eneste unntakene er enkelte borettslag og Mesta.

- Ikke fallitt

Skaar er bedt av byrådet om å bli sittende inntil en erstatter er på plass, og fremtiden til Bydrift Bergen er avklart. Innen mars skal byrådet ha bestemt hva de vil gjøre med foretaket. Allerede nå blir deler av virksomheten overført til Bergen Vann KF. Det utgjør rundt tre stillinger. Ytterligere oppsplitting kan bli aktuelt.

Planen var å gjøre Bydrift om til et aksjeselskap. Det vil ikke skje med det første.

— Bydrift kan ikke stå på egne bein som et aksjeselskap nå, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF), som har ansvaret for foretaket frem til nyttår.

Det som skulle være et av kommunens paradeeksempler på konkurranseutsetting, ender dermed med full retrett.

— Vi ser ikke på dette som en fallitt. Men vi har ikke klart å komme i havn med bestiller-utfører-modellen, sier Meyer.

TREKKER SEG: Kjersti Skaar (64) var bydelsdirektør i Fana før hun ble direktør. Nå slutter hun i kommunen. Hun sier at jobben som Bydrift-direktør har vært vanskelig.- Det er en kompleks organisasjon. Alle lagene har komplisert kommunikasjonen, sier Skaar. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ