Fra 1. juni går Torgils Lutro (43) av som enhetsleder ved Fjell, Sund og Øygarden lensmannskontor for å starte som leder for Nav sitt kundesenter i Hordaland. Han bytter ut krav om oppklaring av forbrytelser med kravet om å gi utålmodige Nav-brukere anstendig behandling.

Lutro går fra en statlig bedrift i omorganisering til en annen, der det om mulig har vært sterkere vindkast og misnøye den siste tiden.

– Jeg vil ikke si så mye om den uroen som har vært i Nav, men det ville være en utopi å forvente at en så stor omstilling som Nav har vært inne i nå skulle gå smertefritt, sier Lutro.

Bedre lønn

Han avviser at han skifter jobb grunnet misnøye med sin nåværende arbeidsgiver og store omstillinger i politiet. Lutro har nylig mistet lensmannsstillingen sin som følge av omorganiseringen.

– Jeg har stortrivdes i politiet, og har vært pådriver for omorganiseringen. At jeg ikke lengre er lensmann har ingenting å si. Jeg har beholdt både oppgaver, lønn og stol i min rolle som enhetsleder for politiet i Fjell, Sund og Øygarden, sier Lutro.

Han gleder seg til å begynne i den nye jobben som leder for nær 80 ansatte.

– Det blir utfordrende, men spennende jobb for meg, sier Lutro.

– Og lønn?

– Jeg har fått et tilbud som er bedre enn det jeg har i dag. Jeg er glad for at ledere i politiet kan brukes i andre statlige bedrifter, sier Lutro.

43-åringen har søkt om permisjon fra politiet i ett år.

Politiet mister folk

Odd Dale, Lensmann for Askøy og Sotra-politiet synes det er beklagelig å miste dyktige folk.

– Det tar tid å bygge opp igjen kompetansen og erfaringen, sier Dale.

En undersøkelse fra i fjor fra Arbeidsforskningsinstituttet konkluderte med politietaten har en ikke ubetydelig risiko for å miste kvalifisert personell den nærmeste tiden.

88 prosent av de spurte politifolkene oppga høyere lønn som en av årsakene til at de aktivt vil se seg om etter en jobb utenfor politiet i løpet av neste år. En tredjedel svarte at det er nokså sannsynlig, ganske sannsynlig eller høyst sannsynlig at de aktivt vil gå inn for å få seg jobb utenfor politiet i løpet av 2009

BLIR Nav-SJEF: – Jeg har hatt det svært godt i politiet, men har fått et godt tilbud om en jobb som vil være en ny utfordring for meg.