— Styret har uttrykt mistillit til direktøren. Han har valgt å si opp stillingen og vi har tatt hans begrunnelse til etterretning, sier styreformann Snorre Tilseth.

Svært pinlig

Akvariet i Bergen har fått et frynset rykte når det gjelder import av dyr fra regnskogen. I 1999 ble akvariet anmeldt for ulovlig import av fem dvergsilkeaper. Både tollvesenet og organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter anmeldte Akvariet for smugling. Saken ble foreldet fordi den lenge ble liggende urørt ved Bergen politidistrikt.

I september i fjor anmeldte Direktoratet for naturforvaltning Akvariet for ulovlig import av den nye samlingen gift- og kvelerslanger som akvariet tok inn i februar. Da utstillingen kom til Trondheim oppdaget direktoratet lovbruddene. Direktør Stig Sægrov har på det mest bestemte avvist å ha gjort noe ulovlig og har blant annet deltatt i radiodebatt med en representant for direktoratet.

— Styret har ikke vært fornøyd med den formen man har hatt i en slik diskusjon og det har vi gitt uttrykk for overfor direktøren, sier Tilseth.

Misfornøyd styre

Styret har heller ikke vært fornøyd med at velrenommerte Akvariet i Bergen er verstingen blant dyreparkene i landet. Så da akvariet skulle importere amfibier til sin regnskogutstilling, fikk direktøren klare instrukser.

— Styret tok meget alvorlig fatt i saken. Vi ga meget skarpe instrukser til direktøren. Han satte opp en plan for hvilke dyr vi ønsket å importere. Vi leverte en bestillingsliste til vår italienske leverandør i henhold til det vi hadde fått tillatelse til fra direktoratet, sier styreformannen.

Svært truede arter

Likevel gikk det helt galt. For da dyrene kom frem til Bergen viste det seg at leveransen ikke inneholdt de dyr man faktisk hadde bestilt. Akvariet egen biolog artsbestemte dyrene. Syv ulovlig importerte arter ble oppdaget:

  • Grønn hornfrosk,
  • rød tomatfrosk,
  • orientalsk flammebuksfrosk,
  • trefrosk,
  • salvadorvaran
  • ildsalamander og
  • kubansk krokodille.

To av artene er svært utrydningstruede. Det gjelder rød tomatfrosk og kubansk krokodille.

I politiavhør

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Styret tok selv kontakt med direktoratet. Både styrets formann og direktøren har vært i politiavhør.

— Akvariet tar en anmeldelse meget alvorlig. Vi vil ikke akseptere at vi får slike saker i gjentakelse når vi har gitt klare meldinger til vår direktør. Vi har stilet en klar og grei søknad til direktoratet, og regnet med at vi da hadde skværet opp, sier styreformannen.

Ikke i vanry

Han mener at direktør Sægrov har handlet i god tro og at leverandøren er å laste for feilleveransen. Likevel uttrykte styret at de ikke lenger hadde tillit til direktøren.

— Det er direktøren sitt ansvar å tilse at papirene er i orden og at dyrene er de riktig.

De ansatte ble orientert om direktørens oppsigelse på et møte i går. Der sa representanter for styret at Sægrov hadde brakt akvariet i vanry. Tilseth deler ikke den oppfatningen.

— Nei, det kan jeg ikke se, men vi vil ikke at akvariet skal bringes i vanry.