• Siste nytt: Streiken avverget inntil videre. Meklingen i bussektoren, godsbilbransjen og miljøsektoren skulle etter planen være avsluttet ved midnatt, men partene mekler fortsatt torsdag morgen.

— Det skal visst være en skisse på bordet nå, men de er ikke ferdige med å vurdere den, sier Kjell Dyngeland i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

2000 står klare til streik Så lenge forhandlingene pågår, går kollektivtilbudet som normalt.

— De som skal på jobb i dag, skal gå på jobb som planlagt. Vi fortsetter meklingen utover morgenen og dagen, sier informasjonsleder Bente Bolstad i Yrkestrafikkforbundet.

Rundt 2000 ansatte i transport- og miljøsektoren blir tatt ut i streik hvis meklingen ikke lykkes. Mange av dem er bussjåfører, og store deler av kollektivtilbudet i Norge blir rammet ved en eventuell streik.

I går kveld sa Kjell Dyngeland i Vestnorsk Transportarbeiderforening til bt.no at han var sikker på streik. Torsdag morgen er han litt mindre sikker.

— Historien viser at når de holder på lenge, så er det iallfall noe å snakke om. Jeg vil tro at sjansen for streik har sunket litt - fra kanskje 90 prosent til 70 prosent. Men avstanden er stor. Vi får se hvem som er flinkest til å krangle - min erfaring er at transportarbeidere klarer å holde ut lengst, sier Dyngeland til bt.no.

Rammer kollektivtilbudet

En streik vil ramme alle busser i Nordhordland og Sunnhordland. Dette er Skyss sine kollektivområder i Hordaland. Rutene er drevet av Nobina, som tidligere het Concordia.

Busstreiken vil ramme alle bussreisende i regionene, men også dem som for eksempel busspendler til og fra Bergen. Dessuten vil Veolias andel av kystbusser mellom Bergen og Stavanger stanse.

I første omgang blir ikke Tides busser i Bergen og omegn berørt. Heller ikke bussene i Sogn og Fjordane blir tatt ut i første omgang.

— Vi må jo kunne øke på, sier Dyngeland.

I transportsektoren er det først og fremst lønn som står øverst på kravlisten. De krever også reguleringsordninger som sørger for at lønnsutviklingen i sektoren holder tritt med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, samt enkelte arbeidstidsreguleringer.

— Skal de gjøre det de har sagt, å få lønningene opp på nivå med industriarbeiderne, må vi ha elleve kroner mer i timen. Med den aggressive linjen som er lagt fra NHO, er det bare drømmegreier, sier Dyngeland.

Økende bruk av såkalt delskift innebærer at stadig flere bussjåfører blir av arbeidsgiverne pålagt ubetalt opphold i arbeidet midt på dagen, mellom de travleste tidene før og etter arbeids- og skoletid.

— Vi er ikke spanjoler og trenger ikke siesta, fastslår Dyngeland.

Kan ramme flytrafikken

Transportselskapet Gran Taraldrud blir tatt ut første runde. De leverer blant annet flybensin fra Mongstad til Flesland.

— Jeg vet ikke hvordan oljeselskapene skal få levert så mye flybensin hvis Gran Taraldrud streiker, sier Dyngeland.

Også avfallshåndtering og godstransport vil bli berørt hvis streiken blir et faktum. Totalt kan rundt 10.000 ansatte innen hele transport- og miljøsektoren bli tatt ut i streik.

— Hvis vi ikke finner en løsning, er våre medlemmer uansett klar til å ta kampen for det som er rettferdige krav, sier forbundsleder Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet.

Normalt forhandler sektorene hver for seg, men i år har både arbeidsgivere og arbeidstakere valgt et felles løp fordi utfordringene stort sett er de samme. Også Jernbaneforbundet og Fagforbundet er parter meklingen.

Fortjener bussjåførene høyere lønn? Si din mening!