Dette er første gang slike lys tas i bruk i Bergen. Lysene skal prøves ut i fotgjengerfelt ved Paradis skole, tre steder ved Vestkanten og i Fanavegen.

Sensorstyrt

Når en fotgjenger nærmer seg eller står ved gangfeltet, utløser en sensor et lys på toppen av fotgjengerskiltet. Gangfeltet blir opplyst, og bilen som nærmer seg gangfeltet ser et blinkende gult lys.

Det har i Hordaland de siste årene vært flere dødsulykker der mennesker er påkjørt i fotgjengerfelt.

Blinkelysene skal ikke erstatte trafikklys, men kan bli et langt billigere alternativ flere steder.

Slik virker de nye lysene, se animasjon:

— Kjøpte lys av presten

Per Storli er mannen som har fått dette i gang i Bergen. Storli som jobber som pilot i Norwegian, har i mange år vært opptatt av sikkerheten for barn i trafikken. For noen år siden fikk han en trafikksikkerhetspris av Norges Automobil-Forbund.

— Jeg møtte presten Jarle Veland som har funnet opp disse lysene. Han viste dem i fjernsynsprogrammet Skaperen. Så brukte jeg prispengene til å kjøpe ett lys av ham. Jeg har bodd en del år i USA og sett løsninger de bruker der, forteller Storli.

Motvilje i Bergen, men vilje i Trondheim

Storli ønsket å få testet ut lysene i ett gangfelt i Grimseidvegen i Ytrebygda bydel i Bergen, men møtte ett negativt byråkrati.

— I Trondheim var derimot ordfører Rita Ottervik (Ap) svært positiv. Jeg lånte ut lyset mitt til dem. Og nå har de montert 16 trafikksikkerhetslys i Trondheim, sier Storli.

Med god hjelp av positive politikere som Ruth Grung (Ap) og Tor Woldseth (Frp), har Storli nå også klart å få Bergen til å teste blinkelysene.

Kommer opp over nyttår

I februar ble det foretatt en forundersøkelse ved tre gangfelt på Vestkanten, ett ved Paradis skole/Fana Gymnas og ett i Fanavegen ved Stend. Det ble da i tre dager observert hvordan gående, kjørende og syklister oppførte seg.

Lysene testes bevisst ut ved tre ulike typer gangfelt; med ulike typer brukere, hyppighet av gående og fartsgrenser.

Samferdselsutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtok i juni 2011 utprøving av blinkelys. Her er kan du lese hele vedtaket.

Prosjektet har arbeidet mot at blinkelysene skulle settes opp seinhøstes, men det er nå utsatt til januar 2013.

— Utsettelsen skyldes at en venter på ferdigstillelsen av veiarbeidet ved Vestkanten, sier rådgiver Lise Ådlandsvik på Samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune.

Hun sier at lysene vil stå oppe en stund før selve etterundersøkelsen blir gjort.

— Når etterundersøkelsen er ferdig vil blinkelysene bli tatt ned. Deretter vil det bli en faglig vurdering hvorvidt dette er et aktuelt element inn i trafikksikkerhetsarbeidet i Hordaland.

- Har allerede reddet liv

- Hva har erfaringene vært fra andre steder?

— Vi vet at det er satt opp blinkelys ved gangfelt både i Sverige og i Trondheim, men det er lite dokumentasjon på erfaringene av denne type blinkelys i Norge, sier Ådlandsvik.

— Dette er et enkelt og billig system for å bedre trafikksikerheten. Lysene har allerede reddet liv i Trondheim, sier Storli.

Mener du dette er et godt forslag for å bedre trafikksikkerheten?

LYS I PARADIS: Her ved fotgjengerfeltet ved Paradis skole, skal blinkelyset testes ut. - Det har tatt sin tid, men jeg håper dette skal redde liv i Bergen også, sier Per Storli.
Leif Gullstein