Hvis søknaden går gjennom, vil ingen kunne kopiere gammelosten fra Sogn. I så fall blir det bare Tines meieri i Vik som får stå for produksjonen.

Kravet er at produktet må være produsert eller foredlet i et definert område. Det er Mattilsynet som tar stilling til søknaden, skriver Sogn Avis.

Gammelosten er den eldste og mest tradisjonsrike norske osten, og har røtter tilbake til vikingetiden. Hvert år arrangeres det gamalostfestival i Vik. Formannskapet i kommunen går sterkt inn for å verne det heilnorske pålegget.

GAMMEL OG GOD: Denne osten kan bli fredet.