— I kveld fremfører Maria Kantori og Bergen Bachsolister Joha n nespasjonen av Gottfried August H o milius. Hvem var Homilius? - Homilius var jusstudent i Leipzig på 1730-tallet. Så «henfalt» han til musikk og fikk Johann Sebastian Bach som lærer.

- Han var ganske heldig med lær e ren, altså? - Ja, det kan man si. Det var nok en krevende skole. Og den ga resultater.

- Hva slags verk er dette? - Det er et pasjonsverk som bygger på lidelseshistorien slik den er fremstilt i Johannesevangeliet. Men til forskjell fra andre pasjonsverker, er dette skrevet på slutten av 1700-tallet. Dermed kom det på ”rett” side av pietismen. Sammenliknet med tidligere komponister, er det mer fokus på triumf enn lidelse i Homilius sin pasjon.

- Det står i annonsen at det er første gang verket fremføres i Bergen? - Det er mer enn som så. Jeg kan med ganske stor sikkerhet si at dette er første fremføring i Skandinavia.

- Han blir i alle fall sjelden spilt? - Ja, det stemmer. Men en del organister, som meg, spiller han. Jeg oppdaget Johannespasjonen hans i fjor ved en tilfeldighet da jeg fikk høre at notene var under utgivelse. Da bad jeg om en garanti fra det tyske forlaget for at notene ville komme i tide, slik at vi kunne sette opp stykket før påske.

- Kjente du verket fra før? - Nei, jeg hadde bare et såkalt klaverutdrag. Men jeg kjenner kvaliteten på komponisten. Litt må vi risikere.

- Homilius kan vel ikke helt måle seg med sin læremester? - Nei, men sammenlikningen med Bach vil være urettferdig for alle komponister. Jeg mener Homilius er eksepsjonelt bra som overgangsfigur mellom senbarokken og den klassisistiske perioden.

- Hvorfor får vi høre denne musi k ken første i 2007? - Store komponister som Mozart og Haydn gjorde seg nok gjeldende på en slik måte at det ble vanskelig for han å komme frem. Dessuten sto ikke pasjoner lengre så høyt i kurs utover 1800-tallet. I sin samtid var Homilius både kjent og stor. Han var kantor i Kreutzkirche i Dresden. Det var ikke småtteri.

- Regner du med at vi får høre mer Homilius? - Ja, dette prosjektet har i alle fall gitt meg mersmak. Nå er jeg spent på om folk kommer. Vi har hatt en interessant uke med ny musikk på Borealisfestivalen. Det vi skal spille er ikke nytt. Men på en måte er det nytt likevel.

GOD SKOLE: Gottfried August Homilius gikk i en god skole med Johann Sebastian Bach som lærer. I kveld skal Karstein Askeland, Maria Kantori og Bergen Bachsolister fremføre Homilius' Johannespasjon for første gang i Skandinavia.

ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ