Mye tyder på at kvernstein eksport fra Hyllestad hadde internasjonal betydning i vikingtid og mellomalder. I forbindelse med en hovedoppgave i arkeologi ved Universitetet i Bergen, gjorde Irene Baug arkeologiske utgravninger i fire av steinbruddene og fant spor av kvernstein drift helt tilbake til 700-tallet. Da meldte kommunen sin interesse.

Kvernstein fra Hyllestad er så langt funnet i Danmark, Sverige, Nord Tyskland, Polen og Nederland. Bare en liten prosent av steinbruddene i Hyllestad er undersøkt.

Når Hyllestad kommune nå frir til Universitetet i Bergen og Bergen Museum, er det fordi kommunen ønsker å avklare sentrale spørsmål rundt omfanget av Hyllestadsteinen som eksportvare. — Vi er en liten kommune og har ikke nok kompetanse til å gjennomføre et slikt prosjekt alene, sier ordfører i Hyllestad Harry Mowatt.

Lokal tilrettelegging

Hyllestad er et av de største kulturminne områdene i Norge. En kvernsteins park ble åpnet i fjor som offisielt stempel på kommunens interesse og engasjement.

— Vi ønsker å legge til rette for videre forskning, og kan stille med finansiering et stykke på vei, sier Mowatt.

Men med så mange ubesvarte spørsmål, er det uklart hva kvernsteins området kan bety for Hyllestad som kommune i framtiden. Fylkeskultursjef for Sogn og Fjordane Lidvin Osland håper at dialogen med Universitet i Bergen og Bergen Museum kan åpne for en bedre kartlegging av kvernstein området i Hyllestad og omfanget av den eventuelle distribusjonen av steinen sørover i Europa. - Vi ønsker å utvikle kulturelle fyrtårn i Sogn og Fjordane. På sikt kan dette kanskje bli grunnlag for en kulturell næring med nye arbeidsplasser, sier Osland.