• Jeg tapte flere millioner under bankkrisen på slutten av 80-tallet. Det er årsaken til alle problemene, sier Knut Ove Soltvedt.

Søndag skrev Bergens Tidende at bergensadvokaten ble slått konkurs av sin egen svigermor, den 28. oktober.

— Hun mener jeg skylder henne 182.000 kroner. Min påstand er at dette kravet er foreldet.

Bergen byfogdembete behandlet den 28. oktober svigermors konkursbegjæring. Konklusjonen ble at kravet ikke er foreldet. Soltvedt ble erklært insolvent og det ble åpnet konkurs.

— Jeg vil påkjære kjennelsen til Gulating lagmannsrett.

Soltvedt ble første gang slått konkurs i 1994. I januar 2001 fikk han et flertall av kreditorene med på en tvangsakkord som innebar at advokaten skulle betale 1,85 millioner kroner i løpet av to år.

Dette var 25 prosent av den opprinnelige gjelden på 7,4 millioner.

— Jeg har jobbet hardt for å betale det jeg skylder, og de fleste kreditorene har fått sitt. Det er bittert å bli slått konkurs like før målstreken, sier Soltvedt.

Han bestrider at han er insolvent, og hevder at han har tilbudt aktuelle kreditorer fullgod sikkerhet for kravene. Advokatkontoret på Strandkaien går etter Soltvedts mening bra. Han hadde i fjor driftsinntekter på om lag 1,8 millioner kroner.

— Jeg har helt siden konkursen arbeidet knallhardt for å komme meg på beina igjen, og jeg synes det står respekt av det jeg har oppnådd, sier Soltvedt.