Etter 28 års teneste på Gullfaks-feltet kom i går den første av to lastebøyar til Eldøyane på Stord for opphogging. Fire døgn tok det å slepa den 179 meter høge konstruksjonen til land.

To lastebøyar på 6000 tonn kvar har sidan 1986 overført i alt 3,3 milliardar fat olje til tankskip. Samla verdi er på over 350 milliardar dollar etter dagens oljepris, over 2100 milliarder norske kroner.

Går til botn

I sommar skal dei utrangerte bøyane erstattast av eit botnplassert lastesystem med samme kapasitet, men som veg berre 250 tonn. Det nye anlegget er i desse dagar på veg ut i havet frå Ågotnes.

Statoil opplyser at utskiftinga av lastebøyane er eitt av fleire prosjekt for å forlenga Gullfaks si levetid fram mot 2040 . Ei tilsvarande utskifting skjedde på Statfjordfeltet i 2012.

— Det er eit viktig prosjekt for å sikra auka verdiskaping frå Gullfaksfeltet. Gullfaks har behov for pålitelege system for råoljeeksport for framtida, seier Øystein Arvid Håland, områdedirektør i Statoils avdeling for utvikling og produksjon i Noreg.

98 prosent gjenbruk

Det er Scanmet AS på Stord som har fått oppdraget med å hogga opp Gullfaks-bøyane. Målet er 98 prosent gjenbruk av materialane. Technip Norge har totalentreprisen på å skifta ut lastesystema på Gullfaks. Slepeoppdraget har selskapet Buksér og Berging stått for, med i alt fire fartøy.

Dei gamle lastebøyane har stått på 136 meters djup om lag 2,4 km nordvest og 2,4 km søraust for Gullfaks A. Dei er eigde av lisenshavarane til Gullfaks, der Statoil er operatør med ein eigardel på 51 prosent, medan Petoro og OMV har dei resterende eigardelene på høvesvis 30 og 19 prosent.

Lastemengdene på 3,3 milliardar fat olje omfattar i tillegg til Gullfaks sin eigen produksjon også felta Vigdis, Visund, Visund Sør, Snorre, Tordis og Gimle som er knytt opp mot installasjonane A, B og C på Gullfaks.