Det ble det ingenting av, men den opprinnelige gründeren av REC har altså gått videre i Årdal med et nytt selskap og en litt annen type solcellefabrikk.

– Foreløpig har vi brukt rundt 40 millioner kroner på det nye selskapet Norsun, opplyser Bjørseth.

Det «gamle» Renewable Energy Corporation (REC) som Bjørseth og Reidar Langmo skapte for bare 12 år siden, har nå 1100 ansatte med fabrikker i Norge, Sverige og USA. Det børsnoterte selskapet dekker i dag hele verdikjeden innen solenergi og er verdens største produsent av super-rent silisium og silisiumskiver (wafers).

Regnskapsmessig likner selskapet mye mer på et investeringsselskap med svært mye penger enn en produksjonsbedrift. Driftsunderskuddet var i fjor på 43,9 millioner kroner, men god avkastning på selskapets midler, ga likevel et årsresultat på 74,7 millioner kroner.