Høyre-veteran og statslos Erling Wa l derhaug blir ny Fedje-ordfører. Han overtar etter Vilgerd Storset Husa (KrF) som har hatt ordførerklubben den siste perioden. Walderhaug har også tidligere vært ordfører i øykommunen lengst vest i Nordhordland.

I Vidar Kleppes hjemkommune gjorde for øvrig Demokratene et godt valg og fikk inn to representanter. Kleppes partifrender ble tungen på vekstskålen i kampen om ordførerjobben, og samarbeidet med Høyre og Frp gir uttelling for Demokratene i form av plass i formannskapet, skriver avisen Nordhordland.

KrF i Gulen og Meland

Populære Solbjørg Åmdal Sandvik mister ordførerjobben i Meland. Høyre-politikeren bidro sterkt til at partiet ble størst i vekstkommunen, men etter tøffe forhandlinger onsdag kveld ble det klart at den nye ordføreren i Meland kommer fra KrF og heter Rune Brakstad.

I Gulen fortsetter Trude Brosvik (KrF) som ordfører de neste fire årene. Brosvik gjorde for øvrig et svært godt personlig valg med svært mange slengere. KrF, Sp og Venstre samarbeider i Gulen. De tre partiene har til sammen 13 av 21 plasser i det nye kommunestyret.

Sp-hegemoni i Radøy

I Radøy befestet Senterpartiet sitt sterke grep om velgerne. Den grønne øyen i Nordhordland får fire nye år med Olav Steinar Namtvedt i ordførerstolen. Samarbeid mellom Sp, Ap og Venstre sikrer flertall for Namtvedt som ordfører og Ragnar Floen (Ap) som varaordfører. Senterpartiet fikk hele 29 prosents oppslutning i Radøy kommune, og ble i særklasse største parti.

I Austrheim kan gamleordfører Ole Lysø (Ap) komme til å overta etter KrFs Rolf Sandstad som har styrt kommunen de siste årene. Ifølge avisen Nordhordland er det politiske landskapet i Austrheim svært brokete etter valget, og det kan bli vanskelig å få etablert et flertall i det nye kommunestyret.

Ap overtar Kvam og Osterøy

I Kvam herad må Martin Vik, Sp, rydde ordførerkontoret etter 10 års tjeneste og overlate klubben til Astrid Selsvold. 39-åringen, som er industriarbeider ved Bjølvefossen i Ålvik, har vært varaordfører siste perioden.

— Vi har samarbeidet godt med Sp, og hadde helst ønsket en politisk avtale som kunne omfatte Ap, Sp og SV. Men det strandet da vi skulle fordele posisjoner. Arbeiderpartiet har hatt en fin fremgang, og er største partiet i kommunestyret, så da er det ikke urimelig at vi stiller med ordføreren, sier Astrid Selsvold. Hun blir ordfører på grunnlag av en valgteknisk avtale med V, H og Frp. Venstres Lasse Djupevåg blir varaordfører i Kvam.

Kari Aakre blir høyst sannsynlig ny ordfører i Osterøy. Arbeiderpartiet har gjort et godt valg, og har den største gruppen, med 8 av 27 mandat. Tverrpolitisk Samlingsliste, som har hatt overføreren siste perioden (Ove Kleiveland) gikk tilbake fra 9 til 2 mandat, og har mistet all innflytelse.

Det politiske grunnlaget for Kari Aakre er et samarbeid med Sp og H. Det endelige og avklarende møtet finner sted like over helgen. De tre partiene har til sammen 16 av 27 mandater i kommunestyret.

Sangolt og Vik fortsetter

Ordføreren i Øygarden, Olav Martin Vik, regner med at han har gode sjanser til å fortsette i stillingen. Tverrpolitisk Samlingsliste for Øygarden, TVØ, har riktignok mistet to mandater, med er fremdeles klart største gruppen med 10 av 23.

Vik håper og regner med en avtale med KrF, Frp og Borgerlig Fellesliste, som har 2 mandater hver. I så fall blir Arbeiderpartiet eneste opposisjonsgruppe med sine 7 mandater.

I Sund kommune greier Ap og H det som synes umulig i Bergen, nemlig å samarbeide. Albrigt Sangolt, H , gjorde et godt valg, og stiller med en gruppe på 9 i det nye kommunestyret. Arbeiderpartiet mistet ett mandat og sitter igjen med 6, men til sammen har de to partiene betryggende flertall. Sangolt fortsetter altså som ordfører, mens Aps Ivar Steinsland blir varaordfører.

I Masfjorden og Vaksdal var den politiske situasjonen i går ettermiddag fremdeles uavklart. Kristelig Folkeparti står på vippen og må velge mellom H og Ap. Sittende ordfører er Helge Haukeland, Ap. I Vaksdal vet heller ikke ordfører Øivind Olsnes, H, om han får fortsette, eller om han må overlate plassen til Eirik Haga.

FØR OG NÅ: Erling Walderhaug, høyreveteran og statslos i det sivile liv, overtar som Fedje-ordfører. Det vervet har han hatt før. <p/> ARKIVFOTO: ANNE MARGRETE MARKESTAD