Ramsøy og familien bor i en gammel villa fra 30-tallet like nedenfor Bellevue i Bergen. Som mange andre boliger i Fjellsiden er tomten holdt oppe av en gammel forstøtningsmur. I 2005 fikk familien pålegg om å utbedre muren etter at kommunen gjennomførte en kontroll med rasfarlige murer.

Se også: btv-innslag!

Måtte evakuere

— Konsulenten jeg engasjerte påviste at det var stor rasfare, og anbefalte oss å lage en ny betongmur, forteller Ramsøy.

Da arbeidet skulle utføres i februar, raste store deler av tomten ut. Vinterens rekordnedbør og dårligere masse enn beregnet førte til en stor utglidning da muren ble fjernet.

— Vi fryktet at hele huset skulle ryke med, og måtte evakuere. Først etter et par dager var grunnen stabilisert. Nå sitter vi igjen med en stor regning, sier Ramsøy.

Læreren har bodd med familien i villaen fra 1933/34 i over 20 år, og så frem til en pensjonisttilværelse med nedbetalt huslån og romslig økonomi. Nå er den planen bokstavelig talt falt i grus.

— Totalregningen blir fort opp mot en million kroner. Det er omtrent som å ta opp nytt huslån, og det er ikke gøy når du er i min alder, sier han.

I tillegg har kommunen stengt Bellevuebakken både for gående og biler. Det er ikke spesielt populært i nabolaget.

Huseier sitt ansvar

Men huseiere som kommer i en slik situasjon, har ikke noe valg. Plan- og bygningsloven gir kommunen rett til å pålegge eiere å sette i stand en dårlig mur.

— Dersom det er fare for liv og helse kan vi gi pålegg om utbedring. Da er det eieren som må bekoste utbedringen, sier jurist Ulf Sæterdal i etat for byggesak og private planer.

Ramsøy mener kommunen burde gått mer aktivt inn og gitt råd, i stedet for å overlate til huseier og entreprenør å ordne opp alene.

— Det er klart at vi må sette muren i stand for å redde huset og få åpnet veien igjen. Men vi føler oss ganske liten. Dette er ikke noe som vi har greie på, sier han.

Geotekniker Jann Atle Jensen i firmaet Multiconsult ble hentet inn for å gi råd om krisetiltak og fremtidig utbedring etter at muren raste ut.

— Vi har lagt på en steinfylling og sikret huset og veien. Nå skal vi prosjektere en løsning der vi bruker naturstein i stedet for betong til muren. Hvor mye det vil koste, er for tidlig å si - men dyrt blir det, sier Jensen.

Mange farlige murer

Han forteller at det finnes mange murer i bergensområdet som står i fare for å rase ut - ikke minst i Fjellsiden.

— Det er et gammelt boligområde med mange dårlige murer. Ofte natursteinsmurer med løse masser i bakkant. Som alle andre tekniske konstruksjoner, har murer en viss levetid og må byttes ut, sier han.

På bratte og trange tomter kan kostnadene med å bytte en mur bli svært høye.

Byggesakssjef Petter Wiberg sier at de mottar en del bekymringsmeldinger fra folk som frykter for rasfarlige murer. I tillegg tok kommunen selv initiativ til å undersøke en del murer i forbindelse med den såkalte ROS-analysen etter Hatlestad-raset. I den ble det blant annet fastslått at lien under Starefossfjellet, deriblant Bellevue, består av en løs skiferart som lett forvitrer.

Silje Katrine Robinson
BERGENS TIDENDE