Gårdshusene på Vestre Sælen ligger fremdeles slik de lå da Fyllingsdalen ble innlemmet i Bergen, likeså deler av innmarken. I dag kalles innmarksarealet for ”bondemarken” og er mye brukt som akebakke om vinteren.

Utmarken strekker seg i øst til Gjeddevannet, nordover langs Bjørndalsvannet til Myrholtet via lille Krokatjern til Vestre Sælen. Innmarksarealet var ca. 25 da. Dyrket, og ca 10 da. beite, mens utmarksarealet var 900 da.

På gården ble det drevet melkeproduksjon og grønnsaksproduksjon. Det var 5 melkekyr i tillegg til ungdyr, hest og noen griser og høns. Eier var Kirsti og Steffen Hanstvedt.

Utbyggingen startet i utmarksarealet i 1965, seinere kom Sandeidevegen tett innpå husene. Den delen av innmarken som ikke er berørt av utbyggingen, er blitt drevet av gården på Sælehaugen, der det frem til 2006 har vært gårdsdrift.

Gården er godt vedlikeholdt og ligger som en perle i landskapet. Det er flott at gamle gårder blir tatt vare på i vår urbane tid

IDYLLISK: På denne gården ble det drevet både melke-og grønnsaksproduksjon.
Jørgen O. Gulbrandsen
URØRT: Gårdshusene ligger fremdeles slik de lå da Fylingsdalen ble innlemmet i Bergen.
Jørgen O. Gulbrandsen
GAMMELT: Vestre Sælen-området er godt tatt vare på i dagens urbane samfunn.
Jørgen O. Gulbrandsen