Nav kan bli nødt til å kutte til sammen 400 jobber i 2012. Under Navs budsjettkonferanse i Oslo denne uken kom det frem at det kan bli aktuelt å kutte de ordinære driftsbudsjettene med 6,1 prosent, tilsvarende 260 millioner kroner, for å skaffe penger til vedlikehold og drift av gammeldagse og ineffektive datasystemer.

For Hordalands vedkommende vil de mulige kuttene innebære omkring 28 millioner kroner, noe som tilsvarer minst 50 årsverk i minus. Nav Hordaland har et samlet driftsbudsjett på rundt 450 millioner kroner i inneværende år. Dette er verste tenkelige scenario dersom det ikke blir bevilget mer penger til Nav-driften over statsbudsjettet for neste år.

Faste stillinger i fare

— Vi kan ikke spare mer nå, sier Arne Jakob Vik Olsen, hovedtillitsvalgt for 440 Nav-ansatte i Hordaland som er organisert i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Han peker på at årets Nav-budsjett ble strammet inn med 3,7 prosent. Det tilsvarer 10 millioner kroner og omkring 20 årsverk bare i Hordaland.

— I denne prosessen ble alle midlertidig ansatte fjernet. Skal vi stramme inn ytterligere nå, må vi kutte i faste stillinger. Det er umulig hvis vi skal opprettholde dagens servicenivå, sier Vik Olsen.

Pengegalopp

Galopperende utgifter til gamle datasystemer er hovedårsaken til den anstrengte budsjettsituasjonen i Nav. Neste år regner man med å bruke 1,5 milliarder kroner av et totalbudsjett på 9,5 milliarder bare til datadrift, mot 1,35 milliarder i inneværende år. Utgiftene på IKT-fronten øker så mye fra år til år at man må "spise" av andre budsjettposter for å holde tritt med økningen.

Nav opererer med hele 420 ulike datasystemer. Noen skriver seg tilbake til 1980-tallet. De er tungvinte i drift, og de kommuniserer dårlig med hverandre.

— Så lenge denne situasjonen vedvarer, vil utgiftene holde seg skyhøye og bare øke fra år til år. Vi kan ikke tillate at dette går ut over den daglige drift og servicen overfor brukerne våre, sier Vik Olsen.

- Rammer brukerne

Han får full støtte av stortingsrepresentant Laila Marie Reiertsen (Frp.) Hun er medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

— Nå må regjeringen ta til fornuft og dekke ekstrautgiftene Nav har som følge av gammeldags og utrangerte datasystemer, sier hun.

Hun mener nye kutt rammer både ansatte og brukerne.

— De ansatte blir utrygge og brukerne må finne seg i å vente lengre før de får sakene sine behandlet.

Fremskrittspartiet foreslo å øke bevilgningen til driften av Nav med 200 millioner i årets statsbudsjett.

— Men vi fikk ikke gjennomslag. Vi får likevel håpe at regjeringen følger opp med økte driftsmidler til neste år, sier Reiertsen.

- Ingen ressurskrise

Reiertsen kollega i komiteen fra Høyre, Torbjørn Røe Isaksen er helt uenig med Frp. - Nav er i en omstillingskrise. Jeg kan ikke at det er noen ressurskrise i organisasjonen, sier han. Han peker på at Nav har økt bevilgningene til driften hvert eneste år etter reformen.

— Men mye tyder på at de økte driftsmidlene ikke er benyttet effektivt nok.

Nav-direktør i Hordaland, Anne Kverneland Bogsnes, var til stede på budsjettkonferansen der de dystre fremtidsutsiktene ble presentert. Hun ønsker ikke å uttale seg om konsekvensene som de mulige kuttene kan få for Nav-brukere i Hordaland, men nøyer seg med å si at det ble lagt frem ulike scenarier.

- Ikke vedtatt

Nav-direktør Joachim Lystad presiserer at det ikke er fattet noevedtak om bemanningskutt.

— Budsjettkonferansen som vi hadde på onsdag var en internkonferanse der vi drøftet ulike fremtidsscenarier, slik enhver seriøsorganisasjon og bedrift skal gjøre. Jeg er opptatt av at det ikke må skapesunødig frykt hos brukerne og ansatte. Derfor vil jeg understreke at detoverhodet ikke er fattet noen beslutninger om bemanningsendringer i Nav i 2012,og det foreligger heller ikke noe grunnlag for en slik beslutning. Det harheller ikke kommet noen signaler fra Arbeidsdepartementet om rammene forbudsjettet for neste år som tyder på at dette at dette skal bli nødvendig, sierhan.