Bremanger kommune i Sogn of Fjordane var en av kommunene som ble lokket til å investere i obligasjonene anbefalt av Terra Securities. Sammen med selskapet utarbeidet kommunen en investeringsplan som innebar at kommunen brøt loven, skriver Dagens Næringsliv på sine nettsider i dag.

Ifølge Bremanger kommunes egne utregninger er allerede om lag 90 millioner av de totalt investerte 370 millionene borte.

Kjente ikke loven

Kommunestyret i Bremanger mente de hadde det juridiske på det rene da de vedtok investeringsplanen. Det de ikke visste var at de brøt kommunelovens paragraf 54.

Ordfører Knut Olav Svarstad kjente ikke til lovgivningen som forbyr salg av kommunenes fremtidige inntekter. I fremlegget, som ble utarbeidet sammen med Terra Securities og vedtatt i 2004, valgte kommunen å investere blant annet fremtidig eiendomsskatt fra det lokale kraftselskapet i obligasjonene. I den opprinnelige avtalen med Terra Securities inngikk ikke denne typen inntekter i investeringene, men dette ble reforhandlet i 2004.

– Jeg leste faktisk i kommuneloven og paragraf 54 i går kveld. Det er en paragraf man skulle kjent til. Jeg har ikke vært klart over at eiendomsskatt ikke var lov å bruke i restrukturering, sier Svarstad til DN.no.

Politikerne handlet på bakgrunn av en avgjørelse tatt av Kommunaldepartementet i 2002, i likhet med de andre kommunene som tapte penger på Terra Securities sine råd. Nå viser det seg at kommunene ikke har tolket i tråd med gjeldende lovverk.

– Kan ikke studere norsk lov

Det var kommunens administrasjonssjef som klargjorde saken for kommunestyret. Svarstad, som har vært ordfører siden 2003, er forsiktig med å plassere skyld.

– Utgangspunktet er et politisk vedtak. Politikerne kan ikke gå inn å studere norsk lov, utdyper han til dn.no.

Svarstad ser i ettertid at det er overraskende mange likheter mellom de forskjellige kommunenes investeringsplaner.

– Problemet er vel det at rollene som rådgiver og investor har gått i hop. Det leser man vel også tydelig ut fra det Kredittilsynet har sagt i sine bemerkninger, sier ordføreren, og refererer til Kredittilsynets varsel om tilbakekall av konsesjonen til Terra Securities.