«Det er kun avsatt midler til en vinter som klimatisk er på linje med vinteren i 2003 og 2004», heter det.

Men det er blitt dyrt å inngå kontrakter med private entreprenører, om vi skal holde oss til avtaler som ble inngått i 2001.

«Kostnadene hadde en markert økning ved inngåelse av nye avtaler med private. Disse utløper våren 2005. Nye vinterdriftskontrakter vil bli tildelt etter konkurranse», skriver byrådet.