• Trafikkulykker er den vanligste dødsårsaken blant unge mellom 15 og 24 år.

Hordaland hadde i fjor over 1800 trafikkuhell der unge mellom 15 og 24 år var involvert. Dette vise statistikk som Gjensidige har gjennomgått blant unge på landsbasis.

Rundt 250 av disse er i forbindelse med forbikjøringer, eneulykker eller møteulykker som ofte kan føre til alvorlige personskader. De vanligste grunnene til dødsulykker i trafikken er manglende erfaring, uoppmerksomhet, høy fart eller manglende bruk av bilbelte.

Skjer om natten og helgene

— Trafikkulykker er den vanligste dødsårsaken blant unge mellom 15 og 24 år, sier Arne Voll, informasjonssjef i Gjensidige.

Det er flere som omkommer på grunn av trafikkulykker enn vold, alkohol og sykdom i denne aldersgruppen. Statistikken viser at ungdomsulykker som oftest skjer om natten og i helgene.

— Vi tror det kan gi en trafikksikkerhetseffekt at ungdommene har det i bakhodet at noen venter på beskjed fra dem, og at det faktisk ikke er alle som kommer trygt frem. Derfor må man kjøre klokt, sier Øivind Hauge Støle, distriktsleder i Trygg Trafikk Hordaland.

Kampanje i sosiale medier

— Ulykkestallet viser hvor viktig forebyggende og holdningsskapende arbeid er mot denne målgruppen, sier Voll.

Derfor har Gjensidige og Tryggtrafikk startet en kampanje i sosiale medier. Når en legger ut et bilde med #trygtfremme etter en kjøretur, gir Gjensidige 100 kroner til Trygg Trafikk hver gang emneknaggen brukes.

— Vi støtter initiativet fullt ut og oppfordrer alle i Hordaland til å benytte #trygtfremme i sosiale medier, og dermed gi beskjed til alle de som venter på at du skal være nettopp trygt fremme, sier Støle.