I byrådets politiske plattform slår de tre partiene klart fast at de er motstandere av slike trafikkdempende tiltak.

— Det blir dyrere for bilistene, forklarer Liv Røssland (Frp).

Problemet for byrådet er at kommunen sammen med fylkeskommunen har inngått en avtale med regjeringen om at det skal innføres trafikkreduserende tiltak i Bergen. Det er en forutsetning for at regjeringen skal gi over 150 millioner kroner årlig i såkalte belønningsmidler til kollektivtransporten de neste årene.

Trafikken øker fortsatt

Blir byrådets politiske plattform reell politikk, kan det sette avtalen i fare. Det bekrefter samferdselsministerens politiske rådgiver, Sigrid Handegard.

— Det er byrådet i Bergen som bestemmer sin politiske plattform. Men vi forholder oss samtidig til en avtale om belønningsmidler. Den har som mål at privatbilismen ikke skal øke. I tillegg skal biltrafikken inn mot sentrum reduseres med fem prosent i rushtiden, sier Handegard.

Bergen er allerede i trøbbel i forhold til målet. Som BT skrev for en måned siden fortsetter biltrafikken i Bergen å øke. Frem til september hadde 1,2 millioner flere biler passert bomstasjonene enn samme periode året før.

Handegard hadde ikke lest byrådsplattformen da BT snakket med henne. Hun reagerer derimot sterkt når hun får lest opp delene som omhandler samferdsel.

— Vi har inngått en avtale. Den avtalen inneholdt køprising og tidsdifferensierte bompenger. Blir ikke avtalen fulgt opp, så blir overføringene kuttet eller redusert, sier Handegard, og legger til:

— Så langt må vi forholde oss til at byrådet i Bergen vil spille bingo med over en halv milliard kroner i potten, sier Handegard.

Lar seg ikke diktere

Filip Rygg (KrF), som nå overtar ansvaret for samferdsel i byrådet, håper regjeringen vil være konstruktive når de møter Bergen i forhandlinger.

– Signalene har hele tiden vært at det ikke er virkemidlene i seg selv som er viktige, men at man får til en trafikkreduksjon. KrF er for tidsdifferensierte satser, men vi har ikke et religiøst forhold til om de er tidsdifferensierte eller miljødifferiensierte, som vi nå går inn for.

Miljødifferensierte satser sier Rygg handler om at de som forurenser mest, betaler mest. Hvilke kjøretøy som skal betale mer er ikke klart ennå.

Rygg er klar på at regjeringen ikke skal bestemme politikken lokalt.

— De dikterer ikke våre løsninger, sier Rygg.

— Hvorfor har dere tidligere gått med på en avtale med regjeringen hvor dere foreslår køprising og tidsdifferensiering?

— Det har vært pekt på som mulige løsninger, men vi er mest opptatt av å få ned trafikken i Bergen, sier Rygg.

Frp stemmer for bompenger

I går ble det også kjent hvordan byrådspartiene skal løse den betente saken om Frp og bompenger. I forrige periode trakk Frp seg fra byrådssamarbeidet da det dukket opp en bompengesøknad. Ett år senere gikk de inn i byrådet igjen. En slik situasjon ville byrådet unngå i denne byrådsperioden. Løsningen er som følger:

Frp får ta dissens på bompengesaker som kommer opp i byråd. Dermed må Høyre og KrF finne flertall hos Ap i bystyret for saken. Men dersom Ap krever at en bompengesøknad skal inkludere køprising, har Frp forpliktet seg til å stemme sammen med H og KrF i bystyret.

I realiteten betyr dette at Frp stemmer for bompenger i Bergen, så lenge det er sørger for at det ikke innføres køprising.

Liv Røssland er forberedt på dette.

Står fast ved avtale

— I valget mellom å innføre køprising og dermed påføre bilistene enda større utgifter, vil vi være villige til å støtte innføring av bompenger, sier hun.

Frps landsmøte har sagt nei til at partiet lokalt skal kunne støtte innføring av bompenger. Har du diskutert dette med Frps sentrale ledelse?

— Det har jeg ikke. Vi står på avtalen og kommer ikke til å trekke oss ut av byrådet på grunn av denne saken, sier Røssland.

For Ap er tidsdifferensierte bompenger et viktig virkemiddel for å få ned trafikken i Bergen. Harald Schjelderup (Ap) advarer derfor byrådet.

— Vi kommer ikke til å være noen redningsplanke for Høyre og KrF, men de er hjertelig velkommen til å stemme for våre forslag som skal bidra til å senke bilkøene, øke kollektivtrafikken og sikre belønningsmidlene fra staten. Ap kommer ikke til å bruke tid og krefter på å forhandle med noen som ikke fører reelle forhandlinger. Dette virker på meg som et forsøk på å hindre at byrådet sprekker, sier Ap-toppen.

Si din mening i kommentarfeltet under!