• For oss er det meget interessant å drive bybane, men vi har ikke penger til å bygge den, sier direktør i Gaia Trafikk, Arne Buanes.

Busselskapet var tidligere heller negativ til bybaneprosjektet, men har nå lagt drift av bane inn i strategiplan.

— Bybane kommer til å være en del av kollektivbildet i Bergen. Og vi har gode forutsetninger for å drive banen, sier Buanes.

Han mener erfaringene fra trolleybussene vil være en fordel i driften av bybane.

— Bybane i Bergen må integreres tett opp mot busstilbudet, påpeker Buanes.

Han tror Gaia Trafikk har de beste forutsetninger for å utvikle et godt og samlet kollektivtilbud i Bergen.

— Forutsetningen er at det investeres penger i infrastruktur og at vi får noe mer penger å drive for, sier Buanes.

I Oslo Sporveier er det ingen interesse for å kjøre bane i Bergen. Hovedstadens kommunale trafikkselskap har mer enn nok med å håndtere Oslo-trafikken.

Hovedaksjonær i HSD, Rogaland Trafikk, ønsker ikke selv å drive bybane. Men selskapet utelukker ikke at det kan være interessant for HSD.

— Det blir en forretningsmessig vurdering HSD må gjøre, sier assisterende direktør Olaug R. Sjursjø i Rogaland Trafikk.