Det var da det ble oppdaget at 50-åringen flere ganger hadde kontrollert biler på fritiden at begeret rant over for Gaia. Konflikten mellom verksmesteren på verkstedet i Fana og busselskapet hadde imidlertid pågått i lang tid. I dag braket partene sammen i Bergen tingrett.

Besvarte ikke telefon

Det hele skal ha startet med et møte i januar 2002, der det oppsto uenighet mellom 50-åringen og noen av hans kolleger.

Uenigheten gjaldt blant annet bruk av overtid. Kort tid etter møtet ble 50-åringen sykemeldt med ryggproblemer.

Ifølge hans prosessfullmektig, advokat Helge Wesenberg, ble 50-åringen oppsagt tre måneder senere fordi han ikke besvarte telefonen da en av hans overordnede ringte ham under sykemeldingen.

— Etter min mening skyldes oppsigelsen at min klients sjef er blitt furten da han ikke fikk svar da han ringte. Årsaken til det var at klienten min var sengeliggende med store ryggsmerter og ikke klarte å ta telefonen, sier Wesenberg.

50-åringen klaget saken inn for Bergen tingrett og fikk medhold. 50-åringen fikk fortsette i jobben.

- Gaia "støvsuger"

I august i år ble verksmesteren kalt inn til et nytt møte. Denne gangen fordi han skal ha drevet "butikk i butikken", ved å foreta i et titall EU-kontroller for familie og venner på fritiden. Kort tid senere fikk han avskjed på hvitt papir.

Da hovedforhandlingen startet i Bergen tingrett i dag, gikk mesteparten av tiden med til advokat Wesenbergs innledningsforedrag. Advokaten gjennomgikk relevant korrespondanse, og hevdet at Gaia hadde tatt frem "den aller største støvsugeren", for å finne smått og stort som kunne brukes mot 50-åringen. Han la ned påstand om at oppsigelsen og avskjedigelsen skal bli kjent ugyldig og at 50-åringen tilkjennes 20.000-30.000 i erstatning for tapt inntekt, samt en ikke oppad begrenset sum i oppreisning.

Samarbeidsproblemer

Prosessfullmektig for Gaia, advokat Hans Dale, la i sitt innledningsforedrag vekt på at det over lengre tid hadde vært store samarbeids- og tillitsproblemer mellom 50-åringen og deler av den øvrige ledelsen i Gaia. Dale vil fortsette sitt innledningsforedrag tirsdag, og blant annet redegjøre for årsakene til at 50-åringen ble oppsagt og senere avskjediget. Det er satt av syv dager til saken, og i underkant av 50 vitner er innkalt.