Saken skal opp i fylkeskommunens komité for miljø og samferdsel kommende onsdag. Fylkestinget tar endelig avgjørelse før jul.

— Men busselskapene vil kjøre etter de nåværende avtalene, med kvalitetskontrakter, ut 2003 og hele 2004. Eventuelle anbudsavtaler vil ikke tre i kraft før 1. januar 2005, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen til Bergens Tidende. Fylkesrådmannen anbefaler fylkespolitikerne å vedta anbud som fremtidig avtaleprinsipp på fylkestingets desembermøte.

Interesse for kunden

Når busselskapene kjemper så hardt for å unngå anbud, ligger det selvfølgelig til grunn en frykt for at de kan bli slått ut og må bygge ned organisasjonen. Men administrerende direktør Bjørn Ove Børnes i HSD Buss gjør krav på å bli trodd når han hevder at dagens ordning med kvalitetskontrakter også er til beste for kundene, altså oss busspassasjerer.

— Med kvalitetskontraktene har vi for alvor begynt å interessere oss for kunden og markedet, sier Bjørn Ove Børnes, og får full støtte fra sin kollega i Gaia Trafikk, Arne Buanes.

Urimelige spørsmål

En evaluering av kvalitetskontraktene, foretatt av Møreforskning, viser også at denne avtaleformen har gitt gode resultater på rutetilbudet i Hordaland, og at den har ført til at flere tar bussen.

Paul M. Nilsen legger sterk vekt på muligheten for å spare tilskuddspenger når han argumenterer for å legge bussrutene i Bergen og Hordaland ut på anbud. Bjørn Ove Børnes er på sin side kritisk til at fylkesrådmannen ikke gjør noe forsøk på at vise hvor mye fylket kan spare i tilskudd på anbud, eller hvor mye bedre han tror busstilbudet vil bli for kundene.

— Dette er urimelige spørsmål som det er håpløst å svare på. Jeg mener at anbud er en prinsipielt riktig måte å kjøpe varer og tjenester på. Det hører ikke hjemme i vår tid å opprettholde monopoler, sier Paul M. Nilsen.

— Hordaland er det største og mest kompliserte kollektivfylket i landet. Hvis anbud skal gjennomføres, vil det kreve at fylket bygger opp en organisasjon med 60 til 65 ansatte for å administrere ordningen. Det blir dyrt, det, sier Børnes.

— Tallet er tatt ut av luften, sier Paul M. Nilsen.

KrF på vippen

Blant de fylkespolitikerne som har tatt standpunkt er det nærmest dødt løp mellom tilhengerne av anbud (høyresiden) og kvalitetskontrakter (venstresiden). Kristelig Folkeparti står på vippen, og gruppeleder Torill Selsvold Nyborg sier til Bergens Tidende at partiet ikke har bestemt seg ennå. Tidligere har hun sagt at KrF ville gå inn for anbud.

Arbeiderpartiets talsmann, Arne Jakobsen, sier til Bergens Tidende at kvalitetsavtalen for busselskapene så langt har fungert utmerket.

NEI TIL MONOPOL: Fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener monopoler ikke hører hjemme i vår tid, og går inn for å legge busstrafikken i Hordaland ut på anbud.<p/><small> ARKIVFOTO: OLA A. THORSET</small>