— Mesteparten av verdiene våre er bundet opp i kraft, kollektivtransport, vann og avløp og renovasjon. Vi kan få bedre utbytte, ikke minst om vi satser dem så å si i hodene på folk, sa byrådsleder Monica Mæland da byrådet i går markerte sin egen toårsdag med å presentere visjoner for fremtiden.

— Når det gjelder Gaia, er det ingen tvil om at utviklingen går i retning av større og større selskaper. Det har vært betydelige sammenslåinger i Norge, samtidig som vi har fått inn utenlandske selskaper, sier finansbyråd Henning Warloe.

Han sier han allerede har hatt interesserte kjøpere på døren.

Varsler storsalg av eiendom

I tillegg til busselskapet Gaia og renovasjonsselskapet BiR går byrådet inn for salg av mindre aksjeposter og fast eiendom. For tomter og bygninger skal byrådet etter eget utsagn bli flinkere til å hente ut verdiene, blant annet ved å regulere tomter og bygg ferdig til lukrative formål som boliger før de selger.

Her haster det, ifølge Warloe.

— Det er et godt eiendomsmarked for tiden, så vi bør selge i 2006 og 2007. Vi vet ikke hvordan markedet vil utvikle seg, og det lønner seg som kjent ikke å selge høns i regnvær, sier han.

Det vil ikke komme noen salgsmelding fra byrådet før jul, men høyst trolig i løpet av byrådets gjenstående toårsperiode.

— Jeg ser for meg at vi når målet om 500 millioner i løpet av de neste to årene. Så bør vi klare en halv milliard i tillegg, men det kan neppe gjøres på to år. Men det bør være en målsetning å frigjøre en milliard i løpet av for eksempel fire år, sier han.

Mangler penger allerede

Salgene inngår i byrådets visjoner for fremtidens Bergen. Ifølge visjonsdokumentet «7 steg frem for Bergen», skal pengene gå til følgende:

  • forsert utbygging av skoler i pressområder
  • inneklimasatsing i skolene
  • investeringer i helse og omsorg
  • oppgradering av veinettet
  • oppgradering av byrom og parker
  • næringsutvikling og innovasjon
  • IKT og digitalisering av kommunale tjenester

Problemet er at byrådet allerede mangler en halv milliard til investeringene som er vedtatt. Resten av byrådsperioden vil salgene derfor først og fremst finansiere brannstasjonen, 50-metersbassenget på Kokstad og sykehjem. Ifølge Warloe er det vanskelig å flytte på noen av disse investeringene. Skal byrådets visjonsliste bli oppfylt, må det derfor selges mer.

— Ønskelisten er ikke tidsbestemt. Det kan komme etter denne fireårsperioden, sier Warloe.

Lite penger til moro

Byrådsleder Monica Mæland legger ikke skjult på at byrådets visjoner er et tilsvar på kritikken fra opposisjonen og andre om at byrådet har vært for opptatt av kommuneøkonomien og for lite opptatt av fremtiden.

I dokumentet de la frem i går, ser de langt forbi neste valg. Men med en halv milliard igjen å betale av tidligere års underskudd, blir det neppe rom for de store sprellene de neste to årene heller.

Spørsmålet er derfor hva Mæland håper hun blir husket for, dersom hun må gå av i 2007.

— Jeg håper at vi blir husket for at vi fikk orden på kommunens økonomi, og at det gjorde det mulig å satse mer på barn og unge, sier Mæland.