(Delta i debatten nederst på siden)

Gaia-nedgang fortsetter

Passasjerflukten fra Gaia fortsetter. Bare i løpet de fire første månedene i år har selskapet 320.000 færre reisende. Men Gaia tjener penger og eierne får økt utbytte.

JAN I. ELIASSEN jan.eliassen@bt.no

Gaia Trafikk AS fraktet i fjor 23,6 millioner passasjerer. Inntil nå i år er trafikknedgangen 3,9 prosent mens den både i 1999 og 2000 var på vel to prosent. Fortsetter nedgangen i samme tempo ut året vil Gaia Trafikk miste en million reisende i 2001.

Stabilt på stamrutene Det er på hovedrutene med mange reisende inntektene ligger. Ifølge viseadministrerende direktør Geir Olav Mandt har antall reisende på disse rutene hele tiden holdt seg relativt stabilt. Det er de mindre trafikkerte rutene som ikke klarer å holde på passasjerendne.Viseadministrerende direktør Geir Olav Mandt finner situasjonen bekymringsfull.

— Jeg kan ikke se noe bedring så lenge det reelt sett er blitt billigere å kjøre bil med bompenger som ikke øker i takt med kostnadsnivået ellers og parkeringspriser som heller ikke følger med. Samtidig blir det stadig dyrere å ta bussen. Bare i fjor måtte vi sette opp prisen to ganger. Dessuten må vi redusere antall kjøringer og legge ned ulønnsomme ruter fordi vi ikke får tilskudd til å opprettholde kjøringen. Slik sett er vi inne i en ond sirkel som jeg håper politikerne også ser, sier Mandt.

Tjener på passasjernedgangen Det paradoksale er at det dårligere rutenettet i grisgrendte strøk og nedgangen i antall reisende har gjort Gaia Trafikk til et mer lønnsomt selskap.Det har på sin side ført til økning av utbyttet til eierne fra 15 til 25 prosent. Det vil si at hver aksje gir 0,25 i utbytte. Bergen kommune med 43,4 prosent av aksjene tar den største biten. Kommunene Bergen og Os har samlet 49,8 prosent av aksjene.

Bunnlinjen i Gaia Trafikk-konsernet viser pluss syv millioner kroner, mot knappe fem millioner året før. År 2000 var rent økonomisk det beste for Gaia etter at Pan Trafikk AS og AS Bergen Sporvei i 1999 ble smeltet sammen til et selskap. Den største bidragsyteren til det pene overskuddet er imidlertid salgsgevinster på 7,8 millioner kroner som følge av avhendelse av eiendommer. Hva er årsaken til passasjerflukten? - Det er blitt billigere å kjøre bil og dyrere å kjøre buss, sier en fortvilet viseadministrerende direktør i Gaia, Geir Olav Mandt. Hva tror du er årsaken til passasjersvikten i Gaia? Delta i debatten Les også: Trolleybussene i en tynn tråd

MISTER PASSASJERER: Gaia har mistet 320.000 passasjerer så langt i år. Det er de minst trafikkerte rutene som ikke greier å holde på de reisende. Men regnskapene i selskapet viser plusstall.(TEGNING: MARVIN HALLERAKER)