— Det siste har vi belegg for gjennom en spørreundersøkelse som Opinion AS har utført for oss. Det første fremkommer av våre trafikktall, sier informasjonssjef Nicolay Leganger i Gaia Trafikk til Bergens Tidende.

— Siden vi innførte kundegarantien i uke 42 i fjor høst, har hver eneste uke hatt høyere passasjertall enn tilsvarende uke året før. Ruteomleggingen fra 18. februar, da vi begynte med faste 5-minutters avganger på sentrale strekninger inn mot sentrum, har forsterket denne tendensen. Uken før omleggingen fraktet Gaia 519 000 passasjerer. En måned etter fraktet Gaia 529 000 passasjerer, sier Leganger.

Opinions undersøkelse viser også at flere enn før, 39 prosent nå mot 35 i januar, har et positivt inntrykk av Gaia Trafikk. Undersøkelsen viser i tillegg at Gaia ligger helt på topp blant bedrifter i Bergen som folk kjenner til.

— Vi antar at det bl.a. er et produkt av all julingen vi har fått i mediene. Men det blir jo også hevdet at enhver reklame er god reklame, sier Nicolay Leganger.

ØKER: Flere tar Gaia-bussene.
ARKIVFOTO: RUNE NILSEN