Samtidig viser Gaias trafikktall en pen økning i oktober i år i forhold til i fjor.

Det er busselskapenes kundegaranti som gjør de store innhuggene i Gaia Trafikks regnskap. Kundegarantien ble lansert på Kollektivtrafikkens dag siste helgen i september. Det viktigste punktet var løftet om å dekke drosjeregningen dersom bussen man ventet på var minst 20 minutter etter ruten. Siden den gang har Gaia Trafikk mottatt i alt 93 drosjeregninger som til sammen summerer seg til 15.900 kroner.

— Vi har budsjettert med 80.000 kroner til drosje i 2001, men venter at sluttsummen vil ligge nærmere 100.000, sier Gaias informasjonssjef Nicolay Leganger til Bergens Tidende.

Alltid vært slik

Tallene avslører at drosjeregninger fra forsinkede kunder ikke har vært noe ukjent fenomen før kundegarantien trådte i kraft heller.

— Det har alltid vært slik at busselskapene har dekket drosje for de reisende når busselskapet ikke har greid å gjøre sin del av jobben. Det kan være motorstopp eller andre ting. Men tidligere har det vært uoffisielt, og som regel på en slik måte at kunden har tatt kontakt og spurt om det var greit. Etter at kundegarantien trådte i kraft, kan kunden se på klokken, og ringe etter drosje uten videre hvis bussen ikke har vist seg 20 minutter etter at den skulle passert, sier Leganger.

Stoler på kunden

— Men det tas jo forbehold om at garantien bare gjelder hvis busselskapet selv er skyld i forsinkelsen. Hvordan reagerer dere hvis dere får en drosjeregning og det viser seg at forsinkelsen skyldes forhold utenfor Gaias kontroll?

— Så langt har vi valgt å se stort på det. Og vi velger å stole på kundene. Men vi legger drosjeregningene inn på databaser. Slik kan vi sjekke om det dukker opp gjengangere.

— Hvordan vil dere reagere dersom utleggene til drosje går langt utover det budsjetterte?

— Hvis vi føler at dette kommer ut av kontroll, må vi vel vurdere å ta det opp med vårt forsikringsselskap, sier Leganger. Han understreker at Gaia gjerne tar imot enda flere drosjeregninger.

77.000 flere passasjerer

— Kundegarantien har ført til at vi har skjerpet oss. Vi ønsker selvfølgelig at kundene skal kjenne seg trygge på at vi tar oss av dem. Vi tror kundene våre merker dette, for i oktober i år fraktet vi 77.151 flere passasjerer enn i oktober 2000. Det er en økning på 3,5 prosent, og tendensen så langt i november er også positiv, sier Nicolay Leganger.