-Det er viktig for oss at passasjerene deler sine synpunkter med oss. Bare slik kan vi gjøre rutetilbudet vårt bedre, sier divisjonssjef Idar Sylta. Etter at Gaia Trafikk la om bussrutene sine forrige mandag har rundt 400 personer tatt kontakt med busselskapet. Det er for lite, synes Sylta.

— Vi har gått aktivt ut og bedt passasjerene komme med ris og ros. På baksiden av rutetabellen har vi lagt inn en svarslipp som kan sendes portofritt til oss. Vi håper folk benytter seg av den, sier divisjonssjefen

Satser på økonomisk gevinst

60% av henvendelsene Gaia har mottatt er kritiske til omleggingen. Det er særlig beboerne på Skinnstø, Fanahammeren og Statsminister Michelsensvei. Sistnevnte har mistet nesten alle avganger.

Det er nedgangen i passasjertallet og minkende tilskudd som er årsakene til omleggingen. Ved å utvide tilbudet på de mest brukte strekningene, håper Gaia å snu de negative tallene.

— Vi så oss nødt til å satse mer intenisvt på rutene som gir høyest økonimisk gevinst. Dette gjør vi for å snu en negativ trend og få passasjertallene opp, sier markeds- og informasjonssjef Nicolay Leganger.