JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.noBortimot 16.000 busskunder har nemlig fylt ut spørreskjema og sendt i retur til Gaia Trafikk under fullt namn og adresse.— Dette er et overraskende og gledelig høyt tall. I høst sendte vi ut spørreskjemer til 100.000 husstander innenfor vårt trafikkområde. En svarprosent på 15-16 er meget bra, sier administrerende direktør Arne Buanes i Gaia Trafikk. - Den høye svarprosenten visser at folk er engasjert i det vi driver med. Det er vi glade for, selv om det siste halve året har vært tøft etter at BT startet sin serie med oppslag om oss for et halvt år siden, sier Buanes. Han innrømmer at den bølgen av kritikk som slo mot selskapet i august og september var en vekker. Folk var rasende over busser som ikke kom, som kom for sent, over uhøflige sjåfører, over at de ikke fikk sitteplass. - Flere av de forholdene det ble rettet kritikk mot, har vi lenge vært i gang med å rette på. Men spørreundersøkelsen vil gi oss et endra bedre grunnlag.De foreløpige resultatene viser at de som helst kjører selv framfor å ta bussen, gjør det på grunn av pris, på grunn av reisetiden og fordi det er enklest.Ellers fremkommer bl.a. følgende: * 71 prosent av reisene går til og fra sentrum.* Andelen gjennomgående reiser ligger på 7-8 prosent.* 41 prosent ønsker rutehefte tilsendt i posten.* 43,5 prosent av de reisende kjøper enkeltbillett.* 21 prosent av de som tar bussen vil ta bussen sjeldnere enn i dag dersom busstilbudet ikke blir endret til det bedre.