— Byrådet kommer etter vår mening med direkte faktafeil når de fremstiller det som at et eventuelt nytt Vestlands-selskap vil medføre dårligere tilbud, bli dyrere for de reisende og at det vil få monopol, sier Jan Sivertsen.

Han representerer de ansatte i Gaia-styret og er leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

Til sammen opererer de to selskapene i dag det meste av bussruter i Hordaland. Siversten mener likevel ikke at de vil få monopol, og dermed gjøre reisene dyrere enn om kommunen selger Gaia til et selskap som i dag ikke opererer i fylket.

— Nei. Det er politikerne i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som bestemmer takstene, og som legger premissene for hvilket tilbud innbyggerne skal få, sier han.

I BT onsdag ville ikke Mæland si hvilke konsekvenser de overraskende fusjonsplanene kunne få for ledelsen i Gaia. Sivertsen reagerer sterkt på dette, og oppfatter det som trusler mot ledelsen i selskapet.

Kritisk til Connex-møte

Sivertsen reagerer også på opplysningene som kom frem i gårsdagens BT, om at finansbyråd Henning Warloe har diskutert Gaia med det franskeide transportselskapet Connex Norge.

Han mener dette strider mot en erklæring bystyret vedtok i mai, der det heter at styret skal orienteres hvis kommunen vurderer salg av aksjene i Gaia.

— Dette gjør oss ansatte rimelig opptrekte. Vi hadde forventet at kommunen selvfølgelig informerte styret om at Connex hadde vært på døren, sier Sivertsen.

— Her mener jeg han tar fullstendig feil, sier Warloe og viser til at han ikke diskuterte noe salg, bare fikk en presentasjon fra Connex.

Presentasjonen innbefattet også planer for bybanen, som det franskeide selskapet er interessert i å drive.

RV har ikke tatt stilling

BT skrev i går at også RV støtter fusjonsplanene mellom Gaia og HSD. Det er ikke helt riktig, sier partileder og bystyrerepresentant Torstein Dahle.

— Det er uklart om vi støtter en fusjon, fordi vi har for liten oversikt over hva den vil bety. I øyeblikket er vi verken for eller imot, sier Dahle.