• De bussansatte har jobbet i flere år for å oppfylle strenge kvalitetskrav fra politikerne. Det er på høy tid at politikerne gir oss noe igjen. Vi er lei av å bli sett på som en plage.

JOHN LINDEBOTTEN

Per Olav Bessesen, konsernverneombud i Gaia Trafikk, og Jan Sivertsen, konserntillitsvalgt i Norsk Transportarbeiderforbund, NTF, legger nå vekk silkehanskene og gjør seg klar til hard politisk kamp for å bedre vilkårene for kollektivtrafikken i Bergen.

— I årevis har vi hørt snakk om lysprioritering for bussene og restriksjoner for biltrafikken. Vi har Danmarksplass, som er håpløs. Nesttun-Lagunen er like håpløs. For ikke å snakke om når vi skal til eller forbi Lagunen. Og i rushtiden om ettermiddagen bruker bussene gjerne en halvtime bare på den korte strekningen gjennom Kaigaten fra Jernbanestasjonen og bak Bystasjonen. Hva har privatbilene der å gjøre, spør Bessesen og Sivertsen.

Anbud løser ingenting

I dag samler fagforbundene i kollektivtrafikken eksperter og ledende politikere i Folkets Hus. Der vil de måtte svare på hva de vil gjøre for å gi kollektivtrafikken i Bergen et avgjørende puff fremover.

— Vi har fått høre at overgang til anbud vil løse de fleste av de problemene som kollektivtrafikken sliter med. Det er tøys. Anbud vil ikke løse ett eneste problem. Anbud er bare en innkjøpsordning, sier Jan Sivertsen. Han varsler at fagforeningene vil kjøre hardt mot anbud både i forbindelse med stortingsvalget neste år og kommunevalget i 2007.

Utrolig slitne

Per Olav Bessesen er engstelig for arbeidssituasjonen til bussjåførene i en stadig mer stressende hverdag.

— All køkjøringen gjør det umulig å holde rutetider, og slikt forplanter seg stadig videre. Vi skjønner at kundene blir misfornøyde og klager til sjåførene. Noe av det verste er forbi Lagunen. Der ser vi at de får bygge stadig videre ut slik at de trekker til seg stadig mer trafikk. Men uten at de blir pålagt å legge trafikkforholdene til rette. Der blir det bare verre og verre fremover mot jul. Vi har flere sjåfører som spør oss om de er nødt til kjøre i desember. De blir så utrolig slitne.

Flerbruksfelt

— Hva mener dere må gjøres?

— Vi må få sterkere restriksjoner på privatbiltrafikken. Men samtidig innser vi jo at vi må gi noe igjen. Det som trengs er gode parkeringsmuligheter i utkantene, og gunstige tilbud med buss inn til sentrum. Og så må vi få flerbruksfelt. Kollektivfeltene på Flyplassvegen fungerer bra, men vi vil heller foretrekke flerbruksfelt, der det også er adgang for biler med passasjerer, og der nyttetrafikken også hadde adgang. Dette bør forsøkes på Nordre innfartsåre, der det nå begynner å tette seg til. Og der blir det trolig enda verre når betalingen opphører på Nordhordlandsbroen.

— I det hele tatt savner vi en helhetlig plan og helhetlig tenkning omkring hvilken rolle kollektivtrafikken skal ha i Bergen, sier Jan Sivertsen.

VARSLER KAMP: Konserntillitsvalgt i NTF, Jan Sivertsen, t.v. og hovedverneombud i Gaia Trafikk, Per Olav Bessesen, krever at politikerne slutter å betrakte kollektivtrafikken bare som en sur utgiftspost.<p/>FOTO: ARNE NILSEN