— Alt det jeg har fått av informasjoner og etter det jeg selv har sett, har alle de involverte i redningsarbeidet opptrådt ytterst profesjonelt, sa Gabrielsen da han kom tilbake til Alvøen kai etter at han om bord på kystvaktskipet Titran hadde inspisert ulykkesskipet «Rocknes».

— For en som har det politiske ansvar for skipsfarten og som selv har vokst opp i fjæresteinene, gjør det sterkt inntrykk å se et så svært skip ligge med bunnen i været, sa Gabrielsen.

Næringsministeren sier at det vil bli et betydelig økonomisk oppgjør etter ulykken, og at han er sikker på at rederiet Jebsen Management, som et seriøst og godt drevet rederi, vil ordne opp i dette på beste måte sammen med de internasjonale og nasjonale assuranseselskapene.

Han understreker at det er liv og helse som alltid har første prioritet når slike tragedier inntreffer. Også denne gang har det vært Hovedredningssentralen som har hatt ansvaret for redningsaksjonen.

Under en pressekonferanse i Bergen senere på ettermiddagen ville ikke Gabrielsen svare på om Rocknes-ulykken var nok et eksempel på at Norge bør få en egen havarikommisjon for sjøulykker.

— Jeg tror vi skal la den saken ligge til vi har fått alle fakta på bordet rundt denne ulykken, sa Gabrielsen.

Heller ikke sjøfartsdirektør Rune Teisrud ønsket å kommentere en eventuell havarikommisjon for sjøulykker i går.

Han kunne imidlertid si at sjøforklaringen etter ulykken vil bli holdt i Bergen tingrett. Men det er ennå ikke avgjort når det vil skje.