Dommerne mener den 28 år gamle mannen har «stått for rå, massiv og langvarig vold mot fornærmede».

I tillegg til fengsel er den mye omtalte «Gaahl» dømt til å betale oppreisning og erstatning på til sammen 100.000 kroner.

Da dommen ble sendt ut tirsdag, hadde dommer Terje Mowatt underlagt dommen sperrefrist til midnatt torsdag. Det vil si at partene fikk forbud mot å publisere dommen før dette tidspunktet.

Likevel valgte flere nettaviser å publisere den umiddelbart tirsdag ettermiddag. På grunn av sperrefristen vil verken offerets bistandsadvokat Robert Fonn eller aktor Ronny Iden kommentere saken.

Uvisst om anke

Forsvarer Christian Eckhoff formidlet i går dommen til sin klient. Han vil ikke fortelle hvordan «Gaahl» reagerte på straffeutmålingen. — Det er heller ikke vurdert hvorvidt vi skal anke dommen, sier Eckhoff.

Det var på et nachspiel på bopelen til tiltalte volden fant sted. Natt til lørdag 23. februar 2002 ble den 41 år gamle kjeningen truet, slått og sparket gjentatte ganger i hodet og ansiktet. Mannen måtte få behandling ved sykehus. Han fikk sterke psykiske reaksjoner, og går fremdeles sykemeldt.

Hevdet uskyld

Under rettsssaken kunne ingen av de to partene gi skikkelig forklaring på hvordan den grove volden oppstod. Tiltalte hevdet sin uskyld, og mente han ble slått først.

Retten har for så vidt akseptert dette. Men mener samtidig at volden mot offeret var så rå og massiv at den overhodet ikke kan forsvares.

I skjerpende retning viser retten til at tiltalte er domfelt for rå vold tidligere. I formildende retning teller det blant annet at tiltalte har visse psykiske problemer, og at det har tatt alt for lang tid mellom handlingen og domfellelse.