Nesten 25 prosent av elevene ved Ravnanger ungdomsskole benyttet muligheten til å finne fasiten på matte-tentamen på nettet. Skolen oppdaget at rundt 20 av elevene hadde sett svarene på forhånd, og resultatet ble at alle de 90 elevene som hadde gjennomført prøven, måtte ta prøven om igjen.

— Dårlig gjort

– Det er dårlig gjort mot oss som hadde tatt prøven uten å jukse, sier Idunn Bjørdal, fra klasse 10 C til Askøyværingen.

De mener skolen gjorde det enkelt for potensielle juksere.

– Skolen kjøpte inn en gammel prøve. Det gjorde at det var ekstremt lett å jukse, sier Runa Aarset.

- Jukset ikke

Rektor Ingve Torgersen sier at skolen selvsagt ikke visste at fasiten lå på nettet, og ikke hadde gitt denne prøven om de visste hvor lett det var å få tak i fasiten. Til tross for at prøven ble gitt på nytt til alle elevene, vil han ikke kalle de 20 som hadde skaffet seg fasiten for juksere.

– Vi har brukt andre uttrykk. Beskjeden vi har gitt til elevene er at det viste seg ved standpunktprøven i matematikk at noen elever har hatt tilgang til og brukt hjelpemidler de ikke har lov til å bruke, sier Torgersen.

Han innrømmer at skolen har gjort en tabbe, men forsvarer at alle elevene måtte ta prøven om igjen.

Lærepenge

– Det var mer hensiktsmessig å gi alle elevene prøven om igjen, enn at rektor skulle drive et omfattende detektivarbeid, sier Torgersen.

Han understreker at dagens prøver gjennomføres med helt andre hjelpemidler enn tidligere, og at skolen møter nye utfordringer i forbindelse med internett.

– Nå har vi fått oss en skikkelig lærepenge, og selv om jeg bare har dager igjen som rektor, regner jeg med at det i fremtiden vil bli laget egne prøver til alle tentamener, sier Torgersen.

Sunde, Helge