LINDA HILLAND

linda.hilland@bt.no

Tidligere var det gratis å parkere utenfor Nattland Studentboliger, men fra 1. august i år bestemte Studentsamskipnaden (SiB) seg for å kreve parkeringsavgift: 11 kroner timen, 60 kroner dagen eller 500 kroner halvåret. Firmaet Centerpark ble leid inn for å kontrollere parkeringsplassen og gi feilparkerte studenter 500 kroner i bot.

Nå viser det seg at deler av parkeringsområdet slett ikke tilhører SiB, men er kommunal grunn. SiB har dermed ikke rett til å avkreve parkeringsavgifter på dette området.

— Flere studenter har i lengre tid hatt mistanke om at deler av parkeringsplassen er kommunal. På et allmøte i slutten av august, med driftsleder i SiB, Arne Grostøl, ble vi fortalt at alt var i orden, sier Espen Edvardsen, tillitsvalgt for beboerne ved Nattland Studentboliger.

Han er sjokkert over at SiB har krevd parkeringsavgift på et område de ikke eier.

- Motarbeider studentene

— Det er uhørt at SiB kan gjøre noe slikt mot studentene. Skal ikke Samskipnaden være en organisasjon som jobber for at studentene skal ha det bra? I denne saken gjør den det motsatte. Tapper oss for penger uten lov. SiB har solgt parkeringsoblater til 500 kroner semesteret til en rekke studenter. Hva vil de gjøre nå? Jeg ser for meg at de må betale tilbake utlegg til både oblater og parkeringsbøter, sier Edvardsen, som lover å gripe fatt i saken.

Ove Foldnes, samferdselsdirektør ved Bergen kommune, bekrefter at deler av parkeringsområdet ved Nattland Studentboliger er kommunal eiendom.

— SiB eier selve parkeringsplassen. Problemet er at de har satt opp parkeringsskilt ved en kommunal vei. Vi har nylig vært på befaring ved Nattland Studentboliger og holder på å skrive et brev til Samskipnaden, der vi ber den ta bort skiltene. Å kreve parkeringsavgift på kommunal eiendom har SiB absolutt ikke anledning til, sier Foldnes.

SiB legger seg flat

— Vi har gjort en feil. Jeg lover at studentene skal få pengene tilbake, sier administrerende direktør Egil Pedersen.

Han innrømmer at Studentsamskipnaden har gjort en tabbe, og sier han skal ordne opp i problemet umiddelbart.

— Vi har hele tiden trodd at veien tilhørte SiB, slik som resten av parkeringsplassen. Dette burde vi ha sjekket før vi satte opp parkeringsskilt, sier Pedersen.

Han oppfordrer studenter som har fått bøter på det aktuelle området, om å ta kontakt med Studentsamskipnaden. Han lover også å finne en løsning til de studentene som har kjøpt parkeringsoblat ved Nattland Studentboliger.

— Hvorfor må studentene betale parkeringsavgift ved studentboligene?

— Vi trenger penger til å vedlikeholde studentboligene. Parkeringsavgift er en god inntektskilde. Dessuten har vi hatt problemer med feilparkerte biler ved studentboligene. Betaling er nå innført ved samtlige studentbyer i Bergen, sier Pedersen.

Han erkjenner at de ønsker å få en avtale med kommunen slik at SiB kan fortsette å kreve parkeringsavgift fra studentene ved den aktuelle veien.

— Ønsker dere å kjøpe den kommunale grunnen?

— Det er et alternativ, ja, sier Pedersen.

FØLER SEG LURT: Nattland-beboer Anne Hammer fikk tidligere høst bot for ikke å ha betalt parkeringsavgift til Studentsamskipnaden i Bergen. Nå viser det seg at det er Bergen kommune som eier parkeringsplassen.<br/>Foto: TOR HØVIK