I tertialrapporten fra byrådet kommer det frem at direktør Sølvi Sørebø fikk utbetalt et sluttvederlag da hun sa opp i desember i fjor.

Byrådet skriver at utgiften er på 785.000 kroner. Samtidig heter det at dette må betales fra bykassen, fordi det kommunale foretaket vil bli belastet med lønnsutgiftene til ny direktør.

Sørebø selv vil ikke kommentere avtalen med kommunen utover at hun mener at beløpet som er oppgitt i tertialrapporten ikke stemmer.

Stort fravær og røde tall

Sørebøs oppsigelse kom etter en periode der hun hadde vært sykmeldt. Da hadde Bergen Hjemmetjenester lenge slitt med økende sykefravær, til tross for at det var innført sekstimersdag for de ansatte. Siste kvartal i fjor var fraværet på hele 17 prosent.

Samtidig gikk Bergen Hjemmetjenester KF med stort underskudd. Byrådet vil derfor bruke 4,3 millioner kroner av bykassen for å dekke underskuddet fra i fjor, i tillegg til utgiften til sluttpakken.

Etter det BT erfarer, ble Sørebø presentert flere ulike løsninger, blant annet å fortsette i annen stilling i kommunen. Hun skal selv ha valgt heller å ta sluttpakke.

– Minnelig ordning

I Bergen er det finansavdelingen som har ansvar for å ansette direktører til de kommunale foretakene. Nåværende helsebyråd Christine B. Meyer (H) var finansbyråd da avtalen ble inngått. Hun vil ikke kommentere detaljene i avtalen med Sørebø.

– Det er en personalsak. Det jeg kan si er at vi fant en minnelig ordning med Sørebø som begge parter kunne godta. Da ble dette resultatet, sier Meyer.

– Synes du det er prinsipielt riktig at kommunale ledere skal få sluttpakker når de blir skiftet ut?

– I kommunen vil det være behov for å skifte ledere innimellom. Det er ikke alltid vi er i en situasjon der vi kan si opp lederne. Da må vi finne andre ordninger for å skifte ledere, sier Meyer.

Hun sier at det vanligste er å finne andre stillinger i organisasjonen der lederen kan gjøre en god jobb.

– Men vi må ha en åpning for tilfeller der begge parter er bedre tjent med en sluttpakke. Men det vil være særtilfeller, og vi må vurdere det fra sak til sak. Jeg synes ikke det skal være automatikk i måten man løser slike saker på, sier hun.

– Ryddig prosess

Styreleder Jan Sverre Stray var ikke involvert i å utforme selve avtalen, men er fornøyd med prosessen rundt Sørebøs oppsigelse.

– Den har vært særdeles ryddig og profesjonell fra finansavdelingens side, sier han.

Stray har vært engasjert som arbeidende styreformann for å hjelpe Bergen Hjemmetjenester KF i elleve måneder, frem til mai i år.

– Jeg ledet prosessen med å holde skuten flytende i høst. Det var en spesiell situasjon. I desember valgte Sølvi å gå av, og jeg fungerte som midlertidig direktør en periode, sier han.

I april ble Kari Batt Iversen ansatt som ny direktør i Bergen Hjemmetjenester. Hun var tidligere økonomikonsulent i foretaket.