Førdemannen (26) var bakmann i landets største dopingsak og er nå dømt til 4 år og seks måneder i fengsel. Han kreves for 600.000 kroner.

Totalt gjelder saken befatning med circa 4,8 kg anabole steroider. Ifølge sakkyndig uttalelse i retten skal dette tilsvare misbruk i 42,4 år. I tillegg gjelder saken legemidler og narkotika.

Slapp ukevis i retten

Retten har tatt hensyn til og gitt strafferabatt for at 26-åringen etter hvert i etterforskningen la alle kort på bordet og valgte å tilstå alt som politiet ville sikte ham for.

Retten mener likevel at den største gevinsten for rettssystemet med 26-åringens tilståelse var at de slapp unna ukevis i retten og det som kunne blitt en kostbar rettssak. I stedet ble hele saken avgjort på 3,5 timer og noen timers skriving for dommeren i Bergen tingrett.

Påtalemyndigheten hadde et opprinnelig krav på en million kroner mot 26-åringen. Dette syntes retten var i meste laget.

Belastende for ung mann

— Inndragning på over en million kroner kan bli meget belastende for en ung mann som ikke er kommet ordentlig i gang i arbeidslivet, heter det i dommen.

600.000 kroner vil være mer passende og dommeren mener at også det vil være et betydelig beløp som vil henge over siktede.

Retten mener saken i seg selv er svært alvorlig fordi siktede har vært en hovedmann. Han har brukt medhjelpere som i varierende grad har fått vederlag for å hente og sende varer og stoff, samt at hans virksomhet har foregått og lang tid.

Retten mener virksomheten har fremstått som profesjonell og at 25-åringen har brukt betydelig med energi på å holde bedriften i gang. Straffen settes til fire år og seks måneder i fengsel, et halvt år mindre enn det påtalemyndigheten ba om.