De gavmilde leveransene ble gjort for å skaffe nye kunder og berge bedriften fra konkurs.

— Min klient er lettet og glad. Saken har vært en påkjenning for ham, sier advokat Stig Åkenes Johnsen til Bergens Tidende.

— Det han gjorde var motivert ut ifra et ønske om bedriftens beste. Virkemidlene var utradisjonelle, men i tråd med det som har vært en kultur i matvarebransjen, sier advokaten.

50-åringen ble anmeldt da bedriften gikk konkurs for to år siden. Voss tingrett dømte ham i fjor høst til betinget fengsel og 30.000 i bot for underslag av kjøttvarer for rundt 400.000 kroner.

Gulating lagmannsrett mener derimot at mannen verken har underslått kjøttvarer eller med vilje handlet mot bedriftens beste.

Stridens kjerne var skjebnen til kjøtt og kjøttvarer som ble tatt ut av forretningen uten at det ble fakturert eller registrert. Dette skjedde etter at den økonomiske situasjonen for Voss Slakteri AS ble dramatisk forverret. Det var høsten 1999 at mange viktige kunder skiftet leverandør og kastet slakteriet ut i hengemyren. I løpet av 2000 var aksjekapitalen tapt, og konkursen var et faktum våren 2001.

Den tidligere daglige lederen har forklart at han og en kollega ved «en del anledninger» tok ut varer fra bedriften da den økonomiske situasjonen var kritisk. Det ble benyttet som vareprøver og gaver til nøkkelpersoner i butikker og kjeder. Selv mener han omfanget tilsvarte en nettopris på 50-100.000 kroner. Kjøttgavene og vareprøvene skal ha ført til nye avtaler og en økt omsetning på 40 millioner kroner. Uttakene ble gjort i åpenhet, og 50-åringen skal ha lovet å gi en rapport om aktiviteten i årsmeldingen for 2001. Det ble ikke gjort. Da han fikk sparken ødela han uttakslappene, og har siden ikke villet oppgi navn på enkeltpersoner som mottok kjøtt.

Flertallet i lagmannsretten anser det som sannsynlig at alle kjøttvarene kan ha gått til vareprøver og gaver.

— Et godt stykke på vei fremstår tiltaltes forklaring og hans nærmest altomfattende fokus på å rekruttere nye kunder som troverdig, skriver retten.

Retten bemerker imidlertid at mannen kan ha brutt regler i aksjeloven, regnskapslovgivningen og markedsføringsloven. Men dette var han ikke tiltalt for.