Klokken 13 torsdag ettermiddag, det er gått tre timer siden den uspesifikke terrortrusselen mot Norge.

Politimester Geir Gudmundsen kommer ut på trappen foran politihuset.

Selv fikk han melding om trusselen cirka klokken 20 onsdag, via sin egen operasjonssentral.

— Ingen stor overraskelse

— Jeg må si, med alt som skjer rundt i verden, at det ikke var noen stor overraskelse med en slik trussel mot Norge, sier Gudmundsen.

Onsdag kveld kalte han med en gang inn sin egen stab, og satte i gang arbeidet med å følge opp trusselen fra politiets side.

Ut over det ble det ikke satt inn ekstra bemanning natt til torsdag.

Terrorvarselet til alle norske politidistrikt kom fra Politidirektoratet (POD).

Med den fulgte en såkalt operasjonsordre. Det er en instruks om hvilke tiltak politiet må sette i verk i en gitt situasjon.

Tidlig torsdag ettermiddag mener Gudmundsen å ha alt på plass: Mannskaper er kalt tilbake fra ferie, beredskapen er høynet, lokal redningsledelse er innkalt, alle lensmenn og politistasjonsjefer er informert i et møte torsdag morgen.

— Vi har økt beredskapen markant. Det blir flere politifolk i gatene, både sivilt og uniformert, og vi vil ha ekstra oppmerksomhet rundt trafikknutepunkter for bil, båt, buss, ferge og fly - og ellers plasser med store folkeansamlinger, sier Gudmundsen.

Både med og uten våpen

Gudmundsen vil ikke si hvor mange ekstramannskaper som er kalt inn; han har heller ikke helt oversikten.

— Vi trenger ekstra folk i forhold til trusselen, og vi må ellers ha folk nok til å løse alle andre oppdrag på en trygg og god måte.

Gudmundsen mener publikum spesielt vil merke den økte polititilstedeværelsen på Flesland og ved Bystasjonen.

— På Flesland vil det være knyttet til grensekontroll, men også i hallen på flyplassen blir det satt inn ekstra politi, sier Gudmundsen.

I hvilken grad mannskapene vil være bevæpnet, er også en vurdering som tas underveis.

— På Flesland vil man nok kunne treffe politi med våpen fremme. Noen vil ha våpen, andre ikke.

Hordaland politidistrikt har ellers såkalt fremskutt lagring, det vil si at våpen ligger i politibillene og kan tas ut etter ordre.

Mer spesialtrent politi

Han sier de også har styrket bemanningen med de politifolkene som er best trent for skarpe oppdrag, såkalt IP 3-personell - også kalt politiets utrykningsenheter (UEH).

Disse mannskapene trener dobbelt så mye årlig som «vanlige», patruljerende politifolk.

Hordaland politidistrikt har allerede døgnkontinuerlig beredskap med denne mannskapskategorien, men nå styrkes den altså ytterligere.

— Vi vil ha flere IP 3-mannskaper i arbeid i helgen enn det som opprinnelig var planlagt, sier Gudmundsen.

Ifølge politimesteren er det ingen konkrete personer i Hordaland som så langt har fått eller vil få politibeskyttelse.

— Også det blir en fortløpende vurdering ut fra situasjonen.

- Ikke endre planer

Torsdag er den offisielle startdagen for Tall Ships Races i Bergen, den store seilskutefestivalen som arrangørene estimerer vil trekke en halv millioner mennesker til byen.

— Vi skal være ekstra til stede også der. Jeg vil oppfordre folk til å komme til byen, gjør som dere har planlagt og kose dere. Det er ingen grunn til ikke å delta. Sikkerhetsopplegget rundt festivalen er svært bra og godt planlagt. Også politiet har vært med på planleggingen, sier Gudmundsen.

Han mener terrortrusselen er så uspesifikk at det ikke er grunnlag for å anbefale publikum til å ta spesielle forholdsregler.

— Situasjonen og trusselbildet kan jo endre seg. Vi blir fortløpende informert om trusselen og etterforskningen av den gjennom POD og PST. Om situasjonen da for vår del blir at vi må eskalere innsatsen, eller om vi ikke trenger å gjøre noe mer, det må tiden vise, sier Gudmundsen.

Forventer å få tips

Med terrortrusselen hengende over landet, sier Gudmundsen at det erfaringsmessig vil komme en god del tips fra publikum.

— Det er vi absolutt interessert i. Hvis det er konkrete personer eller en situasjon som folk reagerer på, noe mistenkelig, må de gjerne ta det videre til oss. Publikum er politiets beste øyne, sier politimesteren.