— Tendensen er at det blir flere bilinnbrudd. Det er all grunn til å rope varsku til bileierne, sier politioverbetjent Siri Doksæter ved Bergen sentrum politistasjon.

I siste halvdel av 2008 kom det inn melding om til sammen 299 bilinnbrudd. Også i første halvår var det en oppgang. Dermed må vi tilbake til 2004 for å finne et høyere antall innbrudd.

I vinden

Bare i går kom det inn to anmeldelser for bilinnbrudd. De stammet fra hver sin side av Bergensdalen: Et av tyveriene skjedde på Landås, det andre i Søndre skogvei.

— Innbruddene skjer hvor som helst i byen. Det kommer inn flere anmeldelser i uken, sier Doksæter.

I begge tilfellene var det en GPS-kjørekalkulator som forsvant.

Det er nemlig de elektroniske duppedittene som er mest populære blant biltyvene. At stadig flere har fått seg GPS i bilen, er blant årsakene til økningen, mener Doksæter.

  • GPS-er er i vinden. Ser en notorisk tyv en slik, er det nok til at han bestemmer seg for å begå innbrudd. Det er en direkte invitasjon, sier Doksæter.

Ved siden av disse kjørekalkulatorene, er også andre dyre og lettfjernelige gjenstander blant favorittene. Det inkluderer både bærbare datamaskiner og løse DVD-spillere.

- Mindre helermarked

Derimot er bilstereoen på vei ut.

  • Det blir også tatt en del bilstereoer, men færre enn før. GPS-ene har tatt over som det mest populære i bilen, sier Doksæter.

Og om du trodde at det holdt å putte kjørekalkulatoren i hanskerommet, tro om igjen. Du bør nemlig fjerne holderen også.

  • Ellers er det fryktelig enkelt for en tyv å gjette seg til at det ligger noe i hanskerommet, sier Stein Plogvoll i Gjensidige Forsikring.

Også han bekrefter en økning i bilinnbruddene.

  • Økningen skjer på landsbasis. Vi tilskriver det blant annet GPS-en, sier Plogvoll.

At bilstereoen ofte er integrert i bilen, har redusert risikoen, mener han.

— Helermarkedet for bilstereoen er nesten forsvunnet. En håndholdt GPS, derimot, er det bare å knuse ruten, stikke hånden inn og løpe unna, sier Plogvoll.

Han anbefaler generelt at GPS-en får lov til å bli med hjem heller enn å ligge ensom i hanskerommet.

Mer i p-husene

Mye av økningen i Bergen tilskrives også at det har blitt begått flere tyverier fra parkeringshusene. I fjor ble hvert tiende tyveri gjort nettopp i p-anleggene.

Av p-husene, er det Grieg-parkeringen, Klostergarasjen og Jægergarasjen som i fjor var mest utsatt. Bergen Parkering, som driver både Klostergarasjen og Bygarasjen, har tidligere varslet at de vil øke vaktholdet.

  • Det er lett å gjemme seg vekk på et p-hus. Selv automatisk dørlukking har liten effekt, sier Stein Plogvoll.

Selv ikke å ha vakthund i bilen virker nødvendigvis avskrekkende for biltyvene.

  • En gang fikk vi inn melding om at en svær schæfer hadde blitt stjålet fra bilen. Hunden var trolig altfor snill, sier Plogvoll.

Den kom for øvrig til rette igjen etter en ukes tid.

  • Det var vel ikke så lett å få den solgt.
EN FAVORITT: Politioverbetjent Siri Doksæter tror flere synlige GPS-er og bærbare datamaskiner er blant årsakene at stadig flere opplever bilinnbrudd.
Bjørn Erik Larsen
P-HUSBOOM: Rundt hvert tiende bilinnbrudd i fjor skjedde i et parkeringshus.
Politiet
Politiet