— Folk må innse at å bruke GHB er som å spille russisk rulett med flere kuler i kammeret, sier Guttorm Brattebø, sjef for ambulansetjenesten i Helse Bergen.

I 2009 ble det registrert til sammen 193 overdoser av GHB. På bare en og en halv måned i 2010 har ambulansepersonell rykket ut til hele 52 GHB-overdoser. Fortsetter den dystre trenden betyr det over 400 utrykninger i 2010.

  • Tallene er svært bekymringsfulle. Alderen på de vi må hente er økende - flere er over 30 år. Det kan tyde på at GHB har fått innpass hos eldre brukergrupper, sier Brattebø.

Får inn flere narkomane

Seksjonsoverlege Rune Fanebust ved medisinsk intensiv- og overvåkingsavdeling på Haukeland Universitetssykehus forteller at GHB nå også brukes i tyngre rusmiljøer.

  • Etter nyttår har vi fått inn mange etablerte rusmisbrukere. Det gjorde vi ikke tidligere, da brukte de narkomane andre stoffer, sier Fanebust.

Kun de mest alvorlige tilfellene av GHB-misbruk blir behandlet på intensivavdelingen. Likevel er det stor trafikk, spesielt i helgene.

  • Tidligere i år hadde vi et tilfelle med syv overdoser på en natt og en formiddag. Det er ekstremt, sier Fanebust.

Personene som legges, inn sliter ofte med å puste. Flere har alvorlig bevissthetstap og noen havner i koma. I noen tilfeller blir pasienten tilkoblet respirator.

  • GHB-overdoser lammer pustesenteret. Når du slutter å puste og hjertet stopper, tar hjernen stor skade på grunn av oksygenmangel, forklarer Fanebust.

- Trigges av rask ruseffekt

Han etterlyser handling for å få bukt med den økende GHB-bruken.

  • Det kan virke som om folk ikke er klar over hvor farlig dette stoffet er, sier seksjonsoverlegen.

Erling Pedersen, direktør ved Stiftelsen Bergensklinikkene, tror flere elementer har bidratt til å gjøre GHB til et motedop.

  • Den raske effekten stoffet har, trigger mange. GHB-effekten beskrives som god og at den ligner litt på alkohol. Faren kommer imidlertid i neste omgang, når man vil blande seg en litt sterkere dose, sier han.
  • Men også prisen har en del å si. Dessuten kan du lage GHB på kjøkkenet, og det er mulig å omsette relativt enkelt, sier Pedersen.

Prisen på en desiliter GHB skal være på mellom 400 og 700 kroner.