Line Noer Borrevik

Småskolebarn som er dyktige fysisk er de mest populære barna, viser studier som en gruppe norske forskere har gjennomført. Forskningsleder Per Egil Mjaavatn ved NTNU konstaterer at de motorisk flinke barna utvikler en god selvfølelse, og han har en rekke studier i ryggen når han mener at disse barna har bedre forutsetninger for å bli mentalt sunne voksne.

90 barn involvert

— Vi vet at fysisk aktivitet har god virkning mot depresjon, og det er allerede påvist sammenhenger mellom sjølbilde og fysisk aktivitet blant ungdommer. At de aller yngste så tydelig er opptatt av motoriske ferdigheter hos hverandre forteller oss litt om hvor viktig det er at barn får god motorisk utvikling, sier Mjaavatn.

NTNU-forskeren driver prosjektet sammen med Høgskolen i Agder, og Norges Idrettsforbund støtter forskningen, sammen med Norges olympiske komité. Prosjektet strekker seg over flere år, og 90 barn i småskolealder er involvert. Så langt foreligger det vesentligste tallene fra 7-åringene i studiegruppen.

De grovmotoriske ferdighetene måles ved at koordinasjon og balanse testes gjennom flere øvelser. Finmotorikken testes ved hjelp av brett med hull der ungene skal feste små pinner.

Hvordan barna fungerer sosialt måler forskerne ved både å spørre barna selv, og la lærerne gi en vurdering. Barn som opplever seg som en aktuell venn for mange, og som ofte velges til å være med i leken, får høy skåre på sosial kompetanse. Bildet fylles ut eller korrigeres av lærerens vurdering av barnas utadvendhet, aggressivitet, skyhet og humor.

Negativ spiral

— Utadvendte barn, eller det vi kaller prososiale unger bidrar til høy skåre på sosial kompetanse, det samme gjør barn som har humor. Barn som viser en sky eller aggressiv atferd, får lavere skår, forklarer Mjaavatn.

Det mest overraskende er at det ikke er forskjeller mellom gutter og jenter. Vi trodde ikke motorikken hadde så stor betydning for jenters lek, men det viser seg at det også blant jentene er de mest motorisk flinke som er populære.

Ulik forskning har vist at mobbing og sosiale evner henger sammen, og Mjaavatn ser ikke bort fra at utvikling av motoriske ferdigheter ligger bak.

— Både mobberne og de som mobbes sliter med selvbildet, og det er ikke utenkelig at dette igjen henger sammen dårlig fysisk form og svakt utviklet motorikk.

Utvikling av gode motoriske ferdigheter og fysiske evner, må starte tidlig. Mjaavatn mener det er for sent å starte med målrettet aktivitet når barnet når skolealder.

Sett av voksne

— Vi legger grunnlaget for den mentale utviklingen tidlig. Med god fysikk stiller man med et godt selvbilde og kommer lettere inn i en positiv spiral i forhold til skolearbeid og andre krav. Med et dårlig utgangspunkt blir spiral negativ, og dette kan sette preg på resten av livet. Alle vet hvordan det føles for et barn når man blir satt utenfor vennegruppen, sier Mjaavatn.

Mye handler om å bli sett av de voksne, foreldre så vel som lærere og barnehageansatte. Verken skolen eller barnehagen er god nok, mener Mjaavatn, selv om det er bedring å spore.

— Det avgjørende er at de voksne - foreldre, førskolelærere og lærere - er oppmerksomme på barn som er svake sosialt eller motorisk, og gir dem stimulans. Dette må de bli flinkere til, sier Mjaavatn.